اهواز شهرقلیان ها

عصر جنوب/ asrejonoob.ir:  در تمامی مبادی ورودی شهر اهواز مانند فرودگاه و…در اولین نگاه در چشم مسافرین قلیان های متعددی به چشم میخورد که شاید دراینده نزدیک تبدیل به یکی از جاذبه های شهر اهواز همچون خیابان انوشه اهواز گردد.
رضا کلاه کج فعال وکارشناس مسائل فرهنگی از اهواز به شهر قلیان ها نام برد چراکه در تمامی مبادی ورودی شهر اهواز مانند فرودگاه و…در اولین نگاه در چشم مسافرین قلیان های متعددی به چشم میخورد که شاید دراینده نزدیک تبدیل به یکی از جاذبه های شهر اهواز همچون خیابان انوشه اهواز گردد.
کلاه کج گفت : با کمی پیاده روی در بلوار ساحلی میتوانی جوانان و نوجوانان بسیاری را ببینید که با کشیدن قلیان کم کم از ظرف حیات خود می کاهند و شاید قلیان برای انها مقدمه ای شود برای روی اوردن به انواع دیگر مواد دخانیاتی .
براستی چه کسی مسئول توسعه این همه فضاهای مخرب سلامت مردم علی الخصوص جوانان و نوجوانان است ؟
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.