همین امروز؛ اهواز … یهویی! – گزارش تصویری

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: سه روزی می شود که خاک دوباره به شهرهای خوزستان و چند استان دیگر برگشته و نفس مردم این مناطق را تنگ کرده است. مطابق مشاهدات خبرنگار در اهواز، اوضاع امروز از دو روز گذشته بدتر شده است. تصاویری که می بینید، مربوط به ساعت ۱۲ ظهر امروز پنجشنبه ۹ بهمن ۹۳ است.

آسمان خاک گرفته اهواز، همین امروزآسمان خاک گرفته اهواز، همین امروز

آسمان خاک گرفته اهواز، همین امروز

آسمان خاک گرفته اهواز، همین امروز

آسمان خاک گرفته اهواز، همین امروز

آسمان خاک گرفته اهواز، همین امروز

آسمان خاک گرفته اهواز، همین امروز

آسمان خاک گرفته اهواز، همین امروز

آسمان خاک گرفته اهواز، همین امروز

آسمان خاک گرفته اهواز، همین امروز

آسمان خاک گرفته اهواز، همین امروز

آسمان خاک گرفته اهواز، همین امروز

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.