پیمانکاران شهرداری اهواز منتظر دریافت مطالبات خود هستند

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: عضو شورای شهر اهواز گفت: پیمانکاران شهرداری اهواز که طی فرآیندی قانونی انتخاب می شوند منتظر دریافت مطالبات خود هستند و شهرداری باید به این مسئله توجه کند.

زیبا صالح پور عضو شورای شهر اهواز در نطق پیش از دستور این جلسه با انتقاد از برخی نقدهای تخریبی علیه شورای شهر اهواز در شبکه های اجتماعی گفت: نهاد شورا بر اساس قانون اساسی آغاز به کار کرده اما متاسفانه عده ای مغرضانه و یا نادانسته به دنبال تخریب این نهاد مردمی هستند.

وی افزود: متاسفانه برخی از این افراد، حقوق بگیران سازمان شهرداری هستند. نقد کردن به معنای اتهام زنی نیست بلکه به این معناست که خوبی ها و بدی های موضوع مورد انتقاد مطرح و در انتها برای آن راه حل اندیشیده شود.

صالح پور اظهار کرد: برخی از منتقدان شورا افرادی هستند که منفعتشان در خطر است.

عضو شورای شهر اهواز همچنین در خصوص مطالبات پیمانکاران گفت: پیمانکاران طی فرایندی قانونی در شهرداری اهواز مشغول به فعالیت هستند و در این زمان منتظر دریافت مطالبات خود هستند.

صالح پور افزود: این خواسته آنها به حق است و شهردار اهواز باید با برنامه ریزی مطالبات آنها را پرداخت کند.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.