شهرداری آبادان ۴۰۰ میلیارد ریال حقوق بدهکار است

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: معاون اداری و مالی شهرداری آبادان گفت: برای پرداخت حقوق معوقه، مزایا ، بیمه کارکنان و حق الزحمه کارگران این شهرداری ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

آرش دور روز شنبه اظهار داشت: ۹۰ درصد کارکنان شهرداری مرکزی آبادان تا پایان خرداد ماه حقوق خود را دریافت کرده و تا پایان شهریورماه سه ماه حقوق طلبکار هستند.
وی افزود: ۶۰ کارگر روزمزد سازمان فضای سبز شهری و ۸۰ کارگر سازمان عمران نیز ۶ ماه حقوق معوقه خود را از شهرداری آبادان طلب دارند.
معاون اداری و مالی شهرداری آبادان گفت: برای تسویه حساب حقوق معوقه، مزایا و بیمه کارکنان و کارگران شهرداری آبادان نیاز به ۴۰۰ میلیارد اعتبار است که این اعتبار باید از محل پرداخت عوارض شهروندان و سایر ارگان های شهرستان تامین شود.
دور تصریح کرد: با مصوبه استانی شدن عوارض آلایندگی و ارزش افزوده تغییرات زیادی در منابع درآمدی شهرداری پیش آمده به طوری که بر این اساس ۴۰ درصد از عوارض آلایندگی پالایشگاه به حساب خرمشهر و شهرهای اطراف واریز می شود که کاهش این رقم سبب بروز چالش برای شهرداری آبادان شده است.
بنا بر این گزارش حدود ۳۰ کارگر شاغل در بخش های خدمات شهری و آتش نشانی شهرداری آبادان امروز با تجمع مقابل ساختمان مرکزی شهرداری آبادان خواستار پرداخت حقوق و مزایای عقب افتاده چهار ماه خود شدند.
کارگران شهرداری آبادان در سال جاری برای چندمین بار پیاپی با تجمع مقابل ساختمان مرکزی شهرداری خواستار پرداخت حقوق معوقه و مزایای خود شدند.