قرار گرفتن حقوق نمایندگان مجلس در سامانه شفافیت

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: نماینده مردم آبادان در مجلس از قرار گرفتن فیش حقوقی نمایندگان مجلس در سامانه شفافیت خبر داد.

عامر کعبی از پیوستن نمایندگان مجلس به «سامانه شفافیت حقوق مسئولان» برای دسترسی و بررسی توسط نهادهای نظارتی خبر داد.
وی با اعلام پیوستن نمایندگان به این سامانه عنوان کرد: فیش‌های حقوقی نمایندگان مجلس نیز از شهریور ماه سال جاری در سامانه شفافیت قرار می‌گیرد تا از آن طریق نهادهای نظارتی به‌ آن دسترسی داشته باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از لزوم برخورد دستگاه‌های نظارتی با حقوق‌های نامتعارف خبر داد و افزود: متاسفانه کوتاهی دستگاه‌های نظارتی منجر به پدیده حقوق‌های نجومی شده و در این خصوص دستگاه‌های نظارتی بایستی با حقوق‌های نامتعارف برخورد کنند.
وی همچنین اشاره کرد: مقرر شده فیش حقوقی نمایندگان مجلس مستقیماً از اداره مالی مجلس به سازمان برنامه و بودجه ارسال تا از آن طریق در سامانه متمرکز حقوق و دستمزد کارکنان قرار گیرد.
نماینده مردم آبادان در مجلس اجرایی شدن سامانه را متوجه دولت دانست وبیان کرد: این قانون در چارچوب برنامه ششم توسعه در مجلس تصویب شده و اکنون در انتظار اجرایی شدن از سوی دولت است که البته می‌بایست از ابتدای سال٩٧ راه اندازی می‌شد.