عکس/ تجمع کارگران شهرداری آبادان

حدود ۷۰ کارگر شاغل در بخش خدماتی شهرداری منطقه ۲ آبادان روز شنبه با حضور روبروی ساختمان این شهرداری، پرداخت حقوق سه ماهه معوق خود را خواستار شدند.
۸۲۲۰۴۹۴۰-۷۰۹۶۹۲۴۲
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.