روزی که ویکی لیکس انگشت رو آبودانی‌ها گذاشت

عصر جنوب – asrejonoob.ir: آرش قلعه‌گلاب-اخیرا وب سایت معتبر و افشاگر ویکی‌لیکس اسنادی را بر روی خروجی سایتش قرار داده که پرده از رازی بزرگ در مناسبات بین‌المللی برداشته است، مبنی بر این که:

درست یک دقیقه! پس از تعلیق شش ماهه‌ی دیلما روسف رئیس جمهور چپگرای برزیل از سمت ریاست جمهوری‌اش توسط مجلس سنای این کشور بود که عبدالحسین مقتدایی استاندار آبادانی الاصل خوزستان، اعلام بازنشستگی کرد! همزمانی این تعلیق در برزیل و بازنشستگی در اهواز( با تأخیری یک دقیقه ای!) رازهای سربسته و سر به مُهر زیادی را به دنبال خود داشت که شاید فقط با گذشت زمان می‌شد درباره‌ی علل وعواملش متصور شد و نوشت. اما حالا با گذشت بیش از پنج سال از این اتفاق عجیب و همزمان در عالم سیاست؛ ویکی‌لیکس برای اولین بار پرده از این راز بزرگ برداشته و فاش می کند که این اتفاق ابدا بی ربط به دعوتِ عبدالحسین مقتدایی استاندار خوزستان، از دیلما روسف رئیس جمهور برزیل؛ برای سفر به خوزستان و آبادان نبوده است. آن طور که اسناد در این زمینه گویا هستند؛ گویا در ایمیلی خصوصی و شخصی که توسط استاندار خوزستان به رئیس جمهور برزیل زده شده! استاندار خوزستان از واژه‌ی” دیلمای عزیز” برای خطاب قرار دادن رئیس جمهور برزیل استفاده کرده است. تحلیل گران علم سیاست هیچ بعید نمی دانند که با فاش شدن این ایمیل در برزیل و رصد آن در ایران، مجلس سنا در برزیل و دولتی ها در ایران اقدام به تعلیق دیلما در برزیل و تشویق عبدالحسین به بازنشستگی در ایران کرده باشند! هرچند این گمانه زنی تحلیل گران علم سیاست چندان قریب به یقین نیست، اما شاید دلیل محکم تری که منجر به این اتفاق شد را بتوان در جمله‌ی پایانی ایمیلی خصوصی جُست که دیلمای عزیز استاندار خوزستان! در جواب به درخواست مقتدایی برای بازدید از خوزستان و آبادان، نوشته بود. روسف رئیس جمهور برزیل در جواب ایمیل استاندار خوزستان نوشت: عبدالحسین‌جان! تو در برزیل کوچک برای آب بجنگ! و من در برزیل بزرگ برای نان!

آنچنان که تحلیل گران علم سیاست از این دو ایمیل خصوصی و محرمانه و ردوبدل شده بین روسف وعبدالحسین استنباط کرده اند؛ ممکن است همین جمله‌ی پایانی روسف به مقتدایی بوده که نقش این دو را در برزیل کوچک وبزرگ، به بازنشستگی و تعلیق کشانده بوده است! در پایان شاید بد نباشد یادآور شویم که درست بعد از این اتفاق بود که اندک اندک نان در برزیل بزرگ گران و آب در برزیل کوچک کمیاب شد!

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.