تصاویری از کارگاه لنج سازی در آبادان

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: لنج سازی در آبادان از صنایع مهم این شهر محسوب می شود.

تصاویر از سجاد ایمانیان را مشاهده می کنید.

 

کارگاه لنج سازی در آبادان

کارگاه لنج سازی در آبادان کارگاه لنج سازی در آبادان ۱۸۳۴۳۲۹ کارگاه لنج سازی در آبادان کارگاه لنج سازی در آبادان کارگاه لنج سازی در آبادان

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.