تقلب عضو شورای شهر آبادان در امتحانات پایان ترم دانشگاه!

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: دیروز در هنگام برگزاری جلسه امتحانات پایان ترم در یکی از دانشگاه های آبادان اتفاقی جالب و نادر رخ داد که جای تامل دارد.
دیروز در هنگام برگزاری جلسه امتحات پایان ترم در یکی از دانشگاه های آبادان یکی از اعضای شورای شهر این شهر که در آن دانشگاه مشغول به تحصیل می باشد پس از تقلب در امتحان توسط مراقبین آزمون موضوع کشف و صورتجلسه می شود.
این اتفاق جالب در نوع خود بی نظیر و نادر می باشد و باید دید که مسئولان دانشگاه مذکور با این تخلف صورت گرفته به چه نحو برخورد می کنند؟
آیا با شخص خاطی بر اساس قانون و همانند سایر دانشجویان برخورد می شود یا اینکه روابط بر ضوابط غلبه خواهند کرد؟
این سوالی است که باید منتظر ماند و دید….
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.