چهارمین جلسه انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر آبادان نیز بی‌نتیجه ماند

عصر جنوب: به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا حاضر، چهارمین جلسه انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر آبادان نیز بی‌نتیجه ماند.

ظهر امروز در حالی چهارمین جلسه انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر آبادان برگزار می‌شد که همچون سه جلسه پیشین، این جلسه نیز به دلیل عدم حضور نفرات مخالف در جلسه، انتخابات از رسمیت افتاد.

به گفته وی بر اساس قانون، اعضا شورای شهر می توانند در طول سال به طور متناوب در ۱۲ جلسه و به طور متوالی در شش جلسه حضور پیدا نکنند و در صورت گذشتن از این معیار اعضای علی البدل جایگزین و انتخابات شکل می‌گیرد.

شجاع زویدات و عبدالرضا قاسمی‌زاده دو گزینه انتخاب به عنوان رئیس جدید شورای اسلامی شهر است که هنوز اعضا بر انتخاب این افراد به یک اجماع نظر نرسیده‌اند.


مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.