طرح تحول نظام سلامت عزم جدی ارکان سلامت برای خدمات رسانی به مردم است

عصر جنوب: رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: طرح تحول نظام سلامت عزم جدی تمام ارکان نظام سلامت اعم از دانشگاه ها، سازمان های بیمه گر و وزارت بهداشت برای ارایه خدمات بهتر به مردم است.

 
‘اسماعیل ایدنی’ با چشمگیر خواندن نتایج اجرای طرح در خوزستان نشانه های موجود را بیانگر بالا بودن میزان رضایت مندی و اقبال مردم از آن دانست.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح علاوه بر کاهش میزان اعزام بیماران به خارج از استان، گستره ارایه خدمات به مردم هم توسعه قابل توجهی پیدا کرده است.

ایدنی کاهش هزینه های پرداختی از سوی بیماران تا ۱۰درصد مجموع هزینه های درمان را یکی از علت های موفقیت طرح عنوان و اظهار کرد: مردم نتایج این کاهش را به عینه احساس می کنند.

وی توضیح داد: هم اینک بیماری که به بیمارستان های دولتی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی مراجعه می کند حداکثر ۱۰درصد هزینه ها را پرداحت می کند.

ایدنی افزود: در چارچوب طرح بخشی از هزینه ها هم تعهدات سازمان های بیمه گر بوده و مابه التفاوت آن را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان یارانه بهداشت و سلامت تامین و در اختیار دانشگاه ها می گذارد.

وی افزود: پیشتر قیمت داروهای شیمی درمانی بالا بود و بخشی از این ها را بیمار قبل از بستری باید تهیه و مصرف می کرد اما با اجرای طرح تحول نظام سلامت و در زمان حاضر برای هیچ خدمتی بیمار به خارج از بیمارستان ارجاع نمی شود.

ایدنی با اشاره به نتایج خوب حاصله از طرح در کاهش ترویج زایمان طبیعی گفت: با اجرای طرح نظارت و پیگیری ها در بیمارستان های خصوصی انجام تا از سزارین های بدون دلیل اجتناب شود.

وی همچنین گفت: در چارچوب طرح بهبود هتلینگ بیمارستان ها هم در دستور کار است؛ از آنجایی که فرصت ها در بیمارستان ها برابر نیست نباید در کوتاه مدت مسوولیت های برابر خواسته شود اما وقتی شرایط یکسان پیدا کردند مسوویل تها باید متناسب با وظایفشان باشد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.