۳۷۷ ماموریت انجام شده در یکماه گذشته اورژانس ۱۱۵ اندیمشک

عصر جنوب :  علیرضا محمودی رئیس فوریت های پزشکی گفت: مرکز اورژانس این شهرستان در کنار دیگر کادر بهداشت و درمان به خدمات رسانی شبانه روزی مشغول هستند.

وری در ادامه به ارائه گزارشی در این رابطه پرداخت و گفت: در یکماه گذشته نیروهای مرکز اورژانس ۱۱۵ اندیمشک به  ۳۷۷ ماموریت اعزام که ۱۴۵ مورد آنها تصادفی و ۲۳۲ ماموریت غیر تصادفی بوده است.
محمودی  افزود: از این موارد ۱۱ مورد فوت داشته ایم که ۹ مورد بر اثر عوارض طبیعی و  ۲ مورد آن بر اثر تصادف بوده است.

علیرضا محمودی رئیس فوریت های پزشکی در پایان با تشکر از زحمات شبانه روزی پرسنل اورژانس ۱۱۵ ، گفت: با تمام کمبودها و کاستی ها این واحد ماموریت های خود را به نحوه احسن انجام و آمادگی کامل برای خدمات رسانی دارد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.