پیشرفت برنامه هدفمند شهرداری در راستای جمع آوری مواد قابل بازیافت خانوارهای بندر امام خمینی(ره)

عصر جنوب: گزارش مدیریت عمران و خدمات شهری شهرداری بندر امام خمینی (ره) از نتیجه بخش بودن فرهنگ سازی و آموزش های خانه به خانه در راستای جمع آوری مواد قابل بازیافت خانوارهای شهر حکایت دارد.

این گزارش نشان می دهد روند تقاضا برای اخذ اشتراک بازیافت در بین شهروندان بندر امام خمینی(ره) افزایش یافته است که به همین خاطر این واحد در تلاش است تا نیروی انسانی و امکانات جمع آوری را ارتقا بخشد.

در حال حاضر شهرداری در تلاش است تا سطح پوشش روند اشتراک دهی و جمع آوری بازیافت از طریق گشت بازیافت و پیک بازیافت را وسعت بخشد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.