دماگوژیست هربه استعمار برای جوامع عقب افتاده وحکومتهای مرتجع است

دماگوژیست هربه استعمار برای جوامع عقب افتاده وحکومتهای مرتجع است

استسمار در منطقه از هربه عوام فریبی و ایجاد قدرت و غرور کاذب برای فروش سلاح و ایجاد نفاق در منطقه بهره می گیرد.

یونس صالح بیگی فعال سیاسی اجتماعی اظهار داشت: دماگوژی که در زبان فارسی با معادل هایی همچون ((عوام فریبی، مردم فریبی)) بکار می رود، معنا ومفهوم عمومی و مطلق فریفتن عوام یا دروغ پردازی را ندارد، بلکه اصطلاحی است که بر یک مشرب سیاسی و سلطه گری و تبلیغاتی خاص که آنرا دماگوژیسم می نامند دلالت می کند.

پیروان دماگوژیسم یا مک کارتیسم(برگرفته از نام سناتور جوزف مک کارتی، دماگوگ مشهور آمریکایی در دهه های ۱۹۴۰ و۱۹۵۰) بر این باورند که اکثریت مردم را توده هایی ناآگاه و فاقد قوه تشخیص و ادراک تشکیل می دهند که از لحاظ فرهنگی در سطح پایینی هستند و به راحتی می توان آنان را بدون نیاز به استدلال و اقامه دلیل و صرفا” با اتکای به القائات رسانه ها و دستگاهای تبلیغاتی متنوع داخلی و خارجی، با شیوه هایی بسیار ساده واحساس فریب داده و در راهی دلخواه با خود همراه کرد.

کاربرد دماگوژی به طور خلاصه عبارت است از: (بهره گیری از حماقت در ترویج تجارت و شیوع خشونت)).

کشورهای همسایه ای که زرادخانه های آنها آکنده از تسلیحات خریداری شده از قدرتهای استعماری شده، لازم است تا در فاصلهذهای معین و چرخه های مکرر تخریب و بازسازی، به بهانه های موهومی بجان یکدیگر بیفتند و جنگ افزارهای خریداری شده را به مصرف برسانند.

کارخانه ها وبنیانهای صنعتی یکدیگر را نابود کنند، و آنگاه با پرداخت هزینه هنگفت بازسازی و خرید مجدد و مکرر سلاح و تأسیسات زیربنایی از کشورهای استعماری روی بیاورند،کشورهایی که در آمد آنها از فروش تسلیحات و رونق اقتصادی حاصل از آن بسیار بیشتر از درآمد کشورهای خاورمیانه از فروش نفت است.

مشهورترین و متداول ترین روش های دماگوژیست ها که به خصوص در جوامع عقب افتاده و در میان توده های سرخورده و تحقیر شده اجتماع به کار بسته می شوند، عبارتند از: نزاع و تفرقه میان ساکنان جوامع مجاور یکدیگر با روش تقسیم توده های مردم به چند گروه قومی ، زبانی، دینی، تاریخی و القای حس خوشایند افتخارات دروغین و غرور کاذب و نژاد پرستی و خود بزرگ بینی میان هر یک از آنها و توأم با تحقیر و نفرت پراکنی به گروه ها و اقوام دیگر.

تحریک احساسات جوامع رشد نیافته با سخنرانی های شور انگیز، موزیک ها وسرود های مهیج، تجمعاتی با بر افراشتن پرچم ها و انواع رفتار ها و بروز های احساسی و تحریک آمیز.

تبدیل گردهمایی های اجتماعی و جلسات علمی یا کاربردی به محلی برای تظاهر و تفاخر و اعمال نمایشی و کلی بافی ها و شعار گویی های پوچ؛ خود داری از ارائه استدلال و اقامه برهان و نحوه تفکر علمی، و در صورت لزوم بیان ادعا های بی اساس و خرافات در پوسته عالم نمایانه و عوام پسند.

توسل به عواطف میهنی یا مذهبی مردم برای به دست آوردن حمایت آنان.

ترکیب اندکی از حقیقت با انبوهی از موهومات، الغای این نکته کلیشه ای و مشهور که انچه ما می گوییم، سخن پذیرفته شده و قطعی و بلا تردید همه دانشمندان و خردمندان جهان است و ندانستن شما از نادانی شماست و مخالفت با ما مخالفت ئ دشمنی با فرهنگ و تمدن دینی و ملیتی است.

دما گوژی یکی از خطرناک ترین و در عین حال متداول ترین راه کار های نفوذ سلطه گری و فاشیسم در میان ممالک استعمار زده، یکی از بنیادی ترین عوامل اصلی محرومیت و توسعه نیافتگی در جوامع عقب مانده است.

جوامعی که مهمترین مشخصه آنها، آمار پایین کتاب خوانی و آمار بالای بزه کاری و تجاوز به حقوق دیگران است.

جوامعی با کتابخانه های خلوت و خوی غارت گری و کلانتریهای شلوغ رقم می زند.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.