فشارسنگین از بیرون‌مجلس برای‌استیضاح

عصر جنوب: عوض حیدرپور نماینده شهرضا درباره طرح استیضاح وزیر علوم به سایت تدبیر می گوید: «دکتر فرجی دانا جز وزرای متدین و توانمند دولت است.من از روز اول هم بر همین اعتقاد بوده ام الان هم بر این باور هستم که ایشان جز بهترین وزرای کابینه دولت یازدهم است. علاوه بر این عمده دانشگاهیان از عملکرد فرجی دانا راضی هستند اما نکته ای که حایز اهمیت است این است که زمانی که ایشان از مجلس رای اعتماد گرفت با نمایندگان قول و قراری گذاشت که جا به جایی و تغییرات گسترده ای در دانشگاه ها اتفاق نیفتد و به گونه ای حرکت بکنند که در واقع در فضایی که در دانشگاه ها فضای سیاسی علیه برخی به وجود بیاید حرکت نکند.در واقع طرح این استیضاح هم به این دلیل بود که برخی نمایندگان معتقدند این تغییرات و جا به جایی ها در سطح گسترده اتفاق افتاده است.اما با این حال امیدواریم دکتر فرجی دانا رای اعتماد مجدد را از نمایندگان کسب کند.»

او در مورد لیست بورسیه های غیرقانونی که فرجی دانا اعلام کرده است توضیح می دهد:«به هر حال یکی از ویژگی های دکتر فرجی دانا رفتار مشخص و معین ایشان در مورد تخلفاتی است که در سال های گذشته صورت گرفته. قطعا ما علاقه مند هستیم چنان چه هر گونه فسادی در وزارتخانه اتفاق افتاده است خصوصا در مورد بورسیه ها همه روشن شود.حرکت در جهت شفاف سازی و مبارزه با فساد مورد علاقه و توجه نمایندگان بوده است. من فکر می کنم اگر این تخلفات را روشن بکنند نمایندگان هم استقبال می کنند.»

نماینده شهرضا در مورد تاثیر عواملی بیرون از مجلس در مورد استیضاح بر روی نمایندگان می گوید: نمایندگان استقلال رای دارند و نظرات خودشان را اعمال می کنند و من برداشتم این است که نمایندگان تحت تثیر فشارهای خارج از مجلس قرار نمی گیرند.  موردی که بیشتر مورد توجه نمایندگان است انتصابات آقای فرجی دانا است. برخی دوستان که طرح استیضاح را امضا کرده اند معتقدند وزیر به پیشنهادات شورای عالی انقلاب فرهنگی توجه چندانی نداشته است اما قانونا این انتصابات در حوزه اختیارات وزیر علوم است. من فکر می کنم در کل انتصابات دولت یازدهم در استیضاح آقای فرجی دانا موثر بوده است. ناراحتی هایی که نمایندگان از انتصابات دولت و وزرا در سایر حوزه ها داشته اند هم در این استیضاح دخیل بوده است اما انچه که برآورد من از مجلس است نمایندگان چندان تحت تاثیر قرار نمی گیرند و به صورت مستقل رای می دهند. آرزوی ما این است که آقای فرجی دانا دوباره بتواند از نمایندگان رای اعتماد بگیرد.

حیدرپور در مورد رایزنی های اکثریت مجلس با اقلیت موافق استیضاح توضیح می دهد: «نمی توان پیش بینی کرد که چه تعداد از نمایندگان امضای استیضاح وزیر علوم را پس می گیرند اما باید در نظر داشت که فقط ۵۱ نفر امضا کننده این طرح بوده اند اما ما نمایندگان مجلس در حدود ۲۵۰ نفر هستیم و در جلسه استیضاح همه نمایندگان در رای گیری موثر هستند.»

او اما پیش بینی می کند که فرجی دانا مجددا موفق به کسب رای اعتماد از مجلس می شود: “با توجه به شخصیت متدین آقای فرجی دانا و توانمندی ها و ویژگی های مدیریتی ایشان و همچنین عملکرد مثبت او در حوزه علم و پیشرفت فناوری می توان پیش بینی کرد رای اعتماد مجدد نمایندگان را به دست آورند. من فکر می کنم در کل انتصابات دولت یازدهم در استیضاح آقای فرجی دانا موثر بوده است. ناراحتی هایی که نمایندگان از انتصابات دولت و وزرا در سایر حوزه ها داشته اند هم در این استیضاح دخیل بوده است اما انچه که برآورد من از مجلس است نمایندگان چندان تاحت تاثیر قرار نمی گیرند و به صورت مستقل رای می دهند باور ما این است که نمی توان شفاف ارزیابی کرد که وزیر علوم رای اعتماد می گیرد یا نه اما انچه مسلم است تحت تاثیر قرار نگرفتن نمایندگان از برخی افراد خارج از مجلس است که می توان ادعا کرد به مجلس فشار می آورند و می خواهند این ماجرا را به گونه ای هدایت کنند که استیضاح به سرانجام برسد اما مجلس برابر این موضوع مقاومت می کند.”

 

 
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.