سامانه آبیاری بارانی برای مزارع نیشکر خوزستان طراحی شد

عصر جنوب: مدیرعامل موسسه تحقیقات و آموزش شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی از طراحی سامانه آبیاری بارانی برای آبیاری مزارع زیر کشت این شرکت در واحدهای تابع آن خبر داد.
‘حسن حمدی’ اظهار کرد: استفاده از فناوری های نوین در آبیاری مزارع در دستور کار شرکت قرار گرفته و تجهیزات مورد نیاز به این منظور بزودی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در اختیار توسعه نیشکر و صنایع جانبی قرار می گیرد.

 

وی هدف از استقرار این سامانه را افزایش راندمان آبیاری و کاهش مصرف آب عنوان و اضافه کرد: در بخش بهزراعی که در زمینه آبیاری زهکشی، تغذیه گیاه، حاصلخیزی خاک و استفاده از روش های نوین و کشاورزی دقیق فعالیت دارد دستاوردهای خوبی به دست آمده که یکی از اینها کاهش مصرف آب است.

 

حمدی گفت: همچنین در ارتقای کارایی زهکش های موجود میزان مصرف کود که از آلاینده های آب های زیرزمینی است را به میزان قابل توجهی کاهش داده و بر اساس نیاز مزارع کود تعیین و در اختیار گیاه قرار می گیرد.

 

وی متوسط مصرف آب برای نیشکر در هر هکتار را در هر سال زراعی ۲۸هزار متر مکعب اعلام و اظهار کرد: همین میزان مصرف هم با راه اندازی سامانه ها و با روش های جدید کاهش می یابد.

 

حمدی توضیح داد: متوسط جهانی تولید نیشکر ۶۵ تا ۷۰تن در هکتار بوده و به طور عمده به صورت دیم و با استفاده از سامانه بارانی انجام می شود اما در خوزستان چاره ای جز آبیاری مزارع نیست تا از میزان شوری اراضی برای کشت کاسته شود.

 

وی گفت: خشکسالی روی کیفیت آب اثر گذاشته و وضعیت کیفی کارون با توجه به مسایلی که در سد گتوند ایجاد شده شوری آب آن به میزان قابل توجهی افزایش یافته اما با تمهیدات صورت گرفته در زهکشی طراحی شده برای نیشکر، تلاش شده آسیب ها به حداقل برسد.

 

حمدی همچنین از طراحی گلخانه مکانیزه گل دهی نیشکر در موسسه خبر داد و افزود: عملیات ساخت این گلخانه در نخستین فرصت با تامین اعتبار شروع می شود.

 

مدیرعامل موسسه تحقیقات و توسعه آموزش شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی اضافه کرد: برای استفاده از توان داخلی در زمینه مکانیزاسیون در کارخانجات ماشین سازی تبریز و اراک موتور جدیدی برای جایگزینی موتورهای موجود طراحی و در مزارع مورد استفاده قرار گرفته و تاکنون بیش از ۴۰۰ساعت در شرایط گرما کار کرده است.

 

موسسه تحقیقات و آموزش شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در زیربنای دو هزار و ۵۰۰متر مربع و در دو طبقه به همراه کارگاه های تولید زنبور، گلخانه و واحد تولید شکر های طعم دار در مجموع به وسعت ۸.۵ هکتار احداث شده است.

 

در این موسسه هم اینک سه واحد گلخانه به وسعت ۵۰۰متر مربع فعالیت دارد.

 

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.