نشست بررسی راهکارهای مقابله با مصرف قلیان در اندیمشک

عصر جنوب : نشست بررسی راهکارهای مقابله با مصرف قلیان و جمع آوری قلیان سراها در فرمانداری تشکیل شد.

معاون فرماندار شهرستان در این جلسه بر ضرورت اجرای برنامه های فرهنگی و سازنده به منظور بسترسازی برای جلوگیری از گرایش مصرف قلیان تاکید کرد.

امیر حمزه بزرگی گفت:استفاده از برنامه های فرهنگی و آموزشی برای آشنایی شهروندان و جوانان با مضرات قلیان باید در دستور کار ادارات باشد.

وی افزود:اداره تبلیغات اسلامی،اداره ارشاد،شبکه بهداشت،آموزش و پرورش و سایر دستگاههای فرهنگی مرتبط بایددر این راستا تلاش و برنامه ریزی کنند.

در این جلسه مقرر شد زنگ هشدار در مدارس و دانشگاهها به منظور آشنایی با مضرات قلیان نواخته شود.

مقرر شد کانونهای فرهنگی مذهبی و مساجد در این راستا برنامه های آموزشی اجرا کنند.

مقرر شد مرکز بهداشت آموزش هایی را در دوره های آموزشی ازدواج زوجین اجرا نماید.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.