پتروشیمی فجر ماهشهر ۱/۵ برابر نیروگاه اتمی بوشهر برق تولید می کند

عصر جنوب: پتروشیمی فجر از آنجا که به عنوان قلب تپنده منطقه ویژه اقتصادی نامیده می شود، از نقش مهمی در تولید و توزیع سرویس های جانبی برای شرکت های فرآیندی منطقه برخوردار است.

غلامعلی زال خانی رئیس مجتمع پتروشیمی فجر ۲در خصوص فعالیت این پتروشیمی گفت: شرکت پتروشیمی فجر به منظور تولید و توزیع سرویس‌های جانبی شامل برق، بخار، اکسیژن، نیتروژن، آرگن، هوای فشرده، آبهای صنعتی و تصفیه پساب های صنعتی، در سایتهای ۲ و ۴ منطقه ویژه اقتصادی صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر واقع و در شمال غربی خلیج فارس قرار گرفته است.

غلامعلی زال خانی اظهارداشت: نیروی محرک اصلی صنایع برق و بخار است و مستلزم تولید بخار نیزتصفیه آب است، آمارها نشان می هد۱۴۰۰۰هزارمتر مکعب آب خام از کارون واردمجتمع فجر ۱و۲ میشود و این روند به مدت ۸ سال در حال انجام است.

رئیس مجتمع پتروشیمی فجر۲ گفت: این آب بعد از تصفیه شدن به انواع آب های صنعتی تبدیل می شود و چون درجه ای که  تعیین می کند به چه میزان املاح وجود داشته باشد، آبی را تعیین می کند  که نوع بخار آب بایستی فوق العاده خالص باشد.

وی ادامه داد: از طرفی مسئله برق هم وجود دارد اگر برفرض مثال انرژی اتمی بوشهر۱۰۰۰مگاوات را درنظر بگیرید ما در پتروشیمی فجر ۱۴۵۰هزار مگا وات هستیم ودر واقع ۱/۵ برابر توان فعلی نیروگاه بوشهر است به همن منظور فجر۱ و ۲یکی از پر مصرف ترین نیروگاه های کشور است.

این مقام مسئول افزود:این شرکت از آنجا که به عنوان قلب تپنده منطقه ویژه اقتصادی نامیده می شود، از نقش مهمی در تولید و توزیع سرویس های جانبی برای شرکت های فرآیندی منطقه برخوردار است، چراکه هدف پتروشیمی فجر تولید مستمر و توسعه پایدار در سرویس دهی به موقع و مورد اعتماد در این منطقه است

وی در پایان بیان داشت: هیچ وقت سابقه نداشته که در ماهشهرکل برق شهرستان قطع بشود وآن هم از نعمت خدواند است که دراین منطقه قرار داده است.

منبع: ماهشهر امروز

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.