آتش سوزی شبانه چندین مغازه و خودرو در بازارچه بهمن بندرماهشهر 

شب گذشته بازارچه بهمن بندرماهشهر در آتش سوخت/ خبرها حکایت از شدت و گستره آتش می دهد/ در این آتش سوزی چندین مغازه و خودرو در آتش سوختند/ آتش نشانی توانسته آتش را خاموش کند اما همچنان از خسارت این حریق شبانه خبر رسمی و دقیقی منتشر نشده است.
۴۲۶۱۱۷۹۱۹_۲۶۱۳۲۲_۷۰۰۱۶۰۱۳۴۷۳۰۱۱۴۲۷۱۲
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.