رکورد بی توجهی به افکار عمومی در شهرداری بندرماهشهر!

عصر جنوب: با گذشت شش سال از عمر شهردار این شهر و حدود ۴ سال از عمر شورای چهارم بندرماهشهر؛ حتی یک نشست خبری با خبرنگاران که نمایندگان افکار عمومی محسوب می شوند برگزار نشده است!
شایان ذکر است؛ پس از فشارهای اصحاب رسانه در این شهرستان، در پایان سال گذشته تنها ضیافتی برگزار شد که اجازه پرسش به خبرنگاران در آن داده نشد تا همچنان مجموعه شهرداری و شورای این شهر در نهان و به دور از مردم بمانند.
این بی توجهی به افکار عمومی بک رکورد محسوب می شود!

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.