کارون را شور‌تر نکنیم

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: انتقال آب از سرشاخه‌های رودخانه کارون به دشت رفسنجان، نه فقط خطای راهبردی بلکه فاجعه زیست‌محیطی و ملی محسوب می‌شود

زیرا رودخانه کارون هم‌اکنون از نظر برقراری تعادل نمک، نه فقط دارای آب مازاد به میزان ۳/۰۸ میلیارد مترمکعب در سال نیست بلکه باکمبود آب حداقل به میزان ۴میلیارد مترمکعب در سال روبه‌روست.

۱٫ ارزیابی‌های کمی و کیفی منابع آب رودخانه کارون نشان می‌دهد که به‌دلیل انتقال آب از سرشاخه‌های رودخانه کارون و سد‌سازی‌‌های بدون ارزیابی زیست‌محیطی، حجم آب رود خانه کارون به‌شدت تقلیل یافته است، لذا انتقال جدید آب از کارون موجب تخریب هرچه بیشتر کیفیت منابع آب کارون می‌شود.

۲٫ با توجه به تخلیه آلاینده‌ها به‌داخل رودخانه کارون، کیفیت منابع آب این رودخانه به‌شدت تنزل کرده است. این آلاینده‌ها عبارتنداز: الف- تخلیه ۲/۲میلیارد مترمکعب از زهاب طرح‌های زهکشی زیرزمینی نیشکر و… آلوده به انواع سموم دفع آفات، کود‌های شیمیایی، فلزات سنگین و سمی و… . ب- تخلیه بیش از ۳۵۰میلیون مترمکعب در سال از فاضلاب‌های شهری و روستایی و صنعتی آلوده به انواع آلایندهای مسموم و سرطان‌زا. ج- تخلیه آب سد گتوند با شوری حدود ۲۲۰۰میکروموس بر سانتی‌متر.

۳٫ به‌دلیل کاهش حجم منابع آب رودخانه کارون و تخلیه منابع آلوده در این رودخانه، شوری منابع آب کارون از ۱۵۰۰میکروموس بر سانتی‌متر در ۱۰سال قبل به حدود۲۵۰۰میکروموس بر سانتی‌متر هم‌اکنون افزایش یافته و این امر موجب تخریب هرچه بیشتر کیفیت منابع آب این رودخانه شده است.

۴٫ باتوجه به امکان صرفه‌جویی در آب آبیاری استان خوزستان(در درازمدت) به میزان ۳۰۸۰میلیون مترمکعب در سال و همچنین با عنایت به آب اضافی مورد نیاز رودخانه کارون به میزان ۴۰۰۰میلیون مترمکعب در سال برای برقراری تعادل کیفی منابع آب این رود خانه، کارون نه فقط دارای آب اضافی به میزان ۷۵۰میلیون مترمکعب در سال نیست که بتوان آن را به دشت رفسنجان منتقل کرد بلکه با کسری آب به میزان ۱۰۰۰میلیون مترمکعب در سال روبه‌رو خواهد شد.

نتیجه‌گیری : کارون از نظر برقراری تعادل کیفی نمک و آلاینده‌ها، به منابع آب شیرین اضافی حداقل به میزان بیش از ۴۰۰۰میلیون مترمکعب در سال نیاز دارد، لذا هرگونه انتقال آب از سرشاخه‌های رودخانه کارون به دشت رفسنجان، باعث افزایش شوری و آلاینده‌های منابع آب رودخانه کارون و تخریب هر چه بیشتر منابع آب، ساختمان خاک، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست استان خوزستان می‌شود.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.