استخدام نفت و مدت موقتی ها

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: جمعی از کارکنان قراردادموقت صنعت نفت در نامه‌ای به مجمع نمایندگان مردم استان خوزستان در مجلس، خواستار اصلاح شرایط آزمون نفت و لحاظ شدن ظرفیت ویژه برای کارکنان قرارداد موقت شدند.

در این نامه آمده‌است:

احتراماً به استحضار می‌رساند پس از حدود ۶ سال از آخرین آزمون استخدامی وزارت نفت و بیش از یکسال و نیم از وعده وزیر نفت در خصوص برگزاری آزمون استخدامی بالاخره ثبت نام آزمون آغاز شد؛ اما ای کاش آغاز نمی‌شد و اصلاً با این شرایط عنوان شده در دفترچه آزمون برگزار نمی‌شد بهتر بود. همانگونه که خودتان در جریان هستید در دفترچه شرایط بسیار سخت و ظالمانه ای مندرج شده بود که واکنش بسیاری از نماینده های محترم را به همراه داشت و درخواست های متفاوتی را برای اصلاح شرایط به سوی دفتر وزیر نفت گسیل داد.

اما آنچه مشخص مینماید نیروهای قرارداد مدت موقت شرکت نفت نیز  همچون گذشته در این کارزار بی بهره هستند و ایکاش همین ۱۰۰۰ نفر سهیمه را نیز به ۳۵۰۰۰ نفر نیروی قرارداد موقت نفت اختصاص نمی‌دادند که خود سنگین تر بود.

در بخشی دیگر از این نامه می‌خوانیم:

آیا شرکت های زیرمجموعه مناطق نفتخیز جنوب که در گرمای طاقت فرسا بیش از ۸۳ درصد تولید نفت کشور را برعهده دارند واقعاً باید این تعداد نیروی بسیار کم در آزمون به آن‌ها اختصاص داده شود؟ آیا وزیر نفت در روز رأی اعتماد قول نداد که جهت حل مشکل نیروهای قرارداد موقت وزارت نفت به ایشان رای بدهید؟

لذا کلام را کوتاه می‌کنم و در حال حاضر با عنایت به توقف آزمون استخدامی تقاضا مندیم با استفاده از فرصت بوجود آمده و بدور از عجله درخواست‌های ذیل را به شما نماینده محترم جهت پیگیری مطرح می‌نماییم:

الزام وزارت نفت به افزایش ظرفیت استخدام نیروهای قرارداد موقت در آزمون سال ۹۶ از  ۱۰۰۰ نفر به حداقل ۳۰۰۰ نفر با اختصاص و افزایش ظرفیت و سهمیه ویژه شرکت های زیرمجموعه مناطق نفتخیز جنوب با توجه به میزان تولید ۸۳ درصدی نفت کشور

با توجه به اینکه نیاز سنجی دقیق در خصوص رشته های مورد نیاز صورت نگرفته لذا افزایش عناوین رشته های مندرج در دفترچه آزمون مربوط به نیروهای قرارداد موقت و درج رشته هایی کاربردی و تخصصی همچون  زبان انگلیسی ، حقوق ، کشاورزی و طراحی مورد استدعاست.

با عنایت به اینکه وزیر نفت حدود ۳ سال پیش در دستوری بیش از ۳۰۰۰ سمت سازمانی را در وزارت نفت بلوکه کرده است لذا الزام ایشان به اختصاص سمت‌های مذکور به نیروهای قراردادموقت مناطق نفتخیز جنوب و افزایش تعداد جذب از ۱۰۰۰  به ۳۰۰۰ نفر مورد استدعاست.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.