مدیرعامل پتروشیمی مارون منصوب شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: با حکم رئیس هیئت مدیره پتروشیمی مارون، عبدالمجید محمدی به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت منصوب شد.

با حکم اصغر عارفی، رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی مارون، عبدالمجید محمدی جایگزین رحیم شریف موسوی شد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.