معاون استاندار: در صدور مجوزهای کسب و کار هنوز هم مشکل داریم

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: معاون امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: در صدور مجوزهای کسب و کار در این استان هنوز هم مشکل داریم.

سید علی بحرینی مقدم ظهر امروز در جلسه رفع موانع تولید و ستاد تسهیل استان خوزستان اظهار کرد: در خصوص بحث ستاد تسهیل در بانک ها انتظار تسریع روند امور را داریم؛ هر بانک یک نفر را خاص این مطلب مأمور و به صورت روزانه تشکیل جلسه دهند.

وی افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تا هفته آینده جلسه ای را با کارشناسان بانکی برگزار و مرور دوباره ای بر بخشنامه ها داشته باشند.

بحرینی مقدم تصریح کرد: با سرمایه گذاری بخش دولتی امکان ایجاد تغییر در وضعیت اشتغال خوزستان نداریم و باید سرمایه گذاری مستقیم بخش خصوصی را جذب کنیم تا این تحول محقق شود.

معاون امور اقتصادی استانداری خوزستان بیان کرد: در صدور مجوزهای کسب و کار هنوز هم مشکل داریم هر چند همه می دانند راهکار اشتغالزایی بهتر و بیشتر جذب سرمایه گذاری است.

بحرینی مقدم گفت: متأسفانه سرمایه گذاران هنوز هم در بسیاری از دستگاه های خوزستان ماه ها دوندگی می کنند؛ باید حمایت لازم را از سرمایه گذاری داشته باشیم چون شرایط خاص اقتصادی در کشور حاکم است.

وی افزود: در ارائه خدمات انتظار بر این است که قطع هر خدمتی مثل آب، برق، تلفن و گاز با هماهنگی انجام شود تا فضای امن سرمایه گذاری خدشه دار نشود. همچنین امکان توسعه و افزایش جذب سرمایه گذاری را با چنین برخوردهای را نخواهیم داشت.

بحرینی مقدم با تأکید بر اینکه صنعتی که نیاز به حمایت ما دارد باید مورد حمایت قرار بگیرد، خواستار شد: باید یک وحدت فرماندهی در برخورد با سرمایه گذاران داشته باشیم.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.