پتروشیمی ها و شرکت نفت تولید کننده بززگترین و خطرناک ترین پسماندها

عصر جنوب:  احمدرضا لاهیجان زاده مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان اظهار کرد: پسماندهای موجود در استان خوزستان از مجموع ۷۶ صنعت مختلف به وجود می آید که بیشترین پسماند استان توسط پتروشیمی ها تولید می شود.

وی افزود: مجموعه نفت و فراوردهای نفتی بعد از پتروشیمی ها نیز بخش عمده پسماندهای ویژه و خطرناک را تولید می کنند. که بعد از آن شهرک های صنعتی و صنایع فلزی هستند.

لاهیجان زاده با اشاره به کارهایی که در خصوص مهار این پسماندها در حال انجام است گفت: بخشی از این پسماندها در پسماندسوزها سوزانده می شود و بخشی دیگر به شرکت هایی که در استان های دیگر فعال هستند جهت بازیافت و یا سوزانده شدن ارسال می شود و بخش دیگری از انها در لندفیل(مکان دفن پسماند) بندر امام دفن می شود.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان ادامه داد: بخشی از پسماندهای تولیدی در خوزستان که هنوز به راهکاری برای آنها نرسیدند دپو می شود یعنی تا زمان تصمیم گیری برای دفن در محلی نگه داری می شوند هرچند بخشی نیز به کشورهای دیگر صادر می شود.

وی تصریح کرد: پسماندهای ویژه و خطرناک اگر به آب های سطحی و زیرزمینی نفوذ پیدا کنند فوق العاده سمی و خطرناک هستند و باید حتما امحا شوند.

لاهیجان زاده با اشاره به اینکه در این چند سال پسماندهای ویژه و خطرناک در استان به خوبی کنترل شده اند گفت: در حال حاضر آمار دقیقی از پسماندها و مدیریت آنها وجود دارد ولی در گذشته اتفاقاتی بوده که خیلی صدمات وارد کرده بود اما اکنون در بخش مدیریت پسماندهای ویژه و صنعتی نسبت به پسماندهای شهری بهتر عمل شده است.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان خاطرنشان کرد: مدیریت پسماندهای شهری و روستایی بخش موفقی نبوده و شما شاهد آتش زدن آنها هستید و متاسفانه بازیافت از مبدا به خوبی انجام نمی شود و در خیلی از شهرها اصلا صورت نمی گیرد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.