گردشگری خوزستان در یک نگاه

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: استان خوزستان با قدمت تمدن ۹ هزار ساله دارای جاذبه های متعدد گردشگری و مناطق طبیعی بکر، وهمچنین آثارباستانی و کهن استان خوزستان ،هرساله گردشگران داخلی و خارجی زیادی را به خود جلب می کند.
خوزستان ازقطب های گردشگری ایران است .این استان با مساحتی بالغ بر ۶۷ هزار و ۲۸۲ کیلومتر مربع در جنوب غربی ایران واقع است و ج‍م‍‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ن‍ون‍‍ی‌ آن چ‍‍ه‍‍ار م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ و ۲۳۴ ‌ه‍ز‌ار ن‍ف‍ر ب‍ر‌آورد ش‍ده‌ ک‍ه‌ ۳۳ درص‍د ‌آن‌ ر‌ا روس‍ت‍‍ائ‍ی‍‍ان‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍‍ی‌ د‌ه‍ن‍د.

خوزستان مناطق بکر و دیدنی زیادی دارد که از آن جمله می توان به وجود تالاب هورالعظیم، باتلاق ها، نی زارها وسواحل زیبای خلیج فارس در جنوب و کوههای بلند و برفگیر در تمامی نقاط شمالی استان و جلگه بسیار پست و گرم شرق خوزستان اشاره کرد.

همچنین وجود دریاچه پشت سدهای استان ازجمله دز که به عنوان ششمین سد مرتفع جهان شناخته شده، وسد های کارون ۳، کرخه و شهید عباس پور و خلیل خان (چهل بری) امکانات فراوانی برای بهره برداری های گردشگری در این استان فراهم آورده است.

وجود چشمه های آب گرم و معدنی عین خوش، دهلران، گراب، سیزنگر، گلگیر، در استان زمینه های دیگری برای اکوتوریسم فراهم آورده که هریک از آنها استفاده های درمانی متفاوتی دارند.

استان خوزستان با داشتن آثار و بناهای تاریخی به جای مانده از تمدنهای پیشین که در طول تاریخ حیات خود به طور مستمر ومداوم بر این سرزمین حکومت کرده اند، از جاذبه های توریستی قابل ملاحظه ای برخوردار است.

در کمتر سرزمینی می توان تمدن هایی تا این حد متعالی و پیوسته را مشابه استان خوزستان پیدا کرد، تمدن و آثار به جای مانده از حکومت عیلامیان در شوش، هفت تپه، چغازنبیل، ایذه و بهبهان، هخامنشیان درشوش، اشکانیان در مسجد سلیمان، ساسانیان در شوشتر، دزفول، بهبهان و رامهرمز و بالاخره تمدن دوره اسلامی در اکثر نقاط این استان، همگی گویای تاریخ ارزنده و پربار این سرزمین و جزو میراثهای گرانقدر فرهنگی کشور محسوب می گردد.

کارشناس ارشد رشته تاریخ تمدن و مدرس دانشگاه پیام نور اهواز گفت: از جمله مناطق دیدنی طبیعت استان ، کوههایی با قله های پوشیده از برف ایذه، دامنه های سرسبز اطراف این شهر، نرگس زارهای وسیع بهبهان ودشت های لاله های واژگون رنگارنگ لالی و مسجدسلیمان می توان نام برد.

همایون حاتمیان گفت: منطقه گردشگری ˈمال آقا ˈیکی از روستاهای است که در ۳۲ کیلومتری شهرستان باغملک واقع است و بافت سنتی و قدیمی دارد.

وی افزود: مناطق عملیاتی دوران هشت سال دفاع مقدس و یادمانهای ایجاد شده نیز در مناطق اروندکنار، شلمچه، فکه، طلاییه و شهرهای آبادان و خرمشهر از جاذبه های گردشگری دوران دفاع مقدس استان خوزستان به شمار می روند.

ˈک‍ول‌ ف‍ره‌ ˈ ، ˈ‌اش‍ک‍ف‍ت‌ س‍ل‍م‍‍ان‌ ˈ ، ش‍ی‍ر‌ه‍‍ا‌ی‌ س‍ن‍گ‍‍ی‌ ک‍ه‌ ی‍‍ادم‍‍ان‍‍ی‌ ‌از ش‍ج‍‍ا‌ع‍‍ان‌ ب‍خ‍ت‍ی‍‍ار‌ی‌ و ˈخ‍ون‍گ‌ ‌اژدرˈ ی‍‍ادم‍‍ان‍‍ی‌ ‌از دوره‌ ‌ای‍ل‍ی‍م‍‍ای‍ی‍د‌ه‍‍ا ب‍ه‌ ش‍م‍‍ار م‍‍ی‌ رون‍د، ‌ازج‍م‍ل‍ه‌ ‌آث‍‍ار دی‍دن‍‍ی‌ ‌‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان ایذه‌ ‌ه‍س‍ت‍ن‍د..

حاتمیان افزود : ب‍ق‍‍ای‍‍ا‌ی‌ دور‌ان‌ ب‍‍اش‍ک‍وه‌ ش‍وش‌ دروی‍ر‌ان‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ چ‍‍ه‍‍ارت‍پ‍ه‌ ˈ‌آک‍روپ‍ل‌ ˈ، ت‍پ‍ه‌ ˈ‌آپ‍‍اد‌ان‍‍اˈ، ش‍‍ه‍ر ˈش‍‍ا‌ه‍‍ی‌ ˈ، ش‍‍ه‍رˈص‍ن‍‍ع‍ت‍گ‍ر‌ان‌ ی‍‍ا پ‍ی‍ش‍ه‌ ور‌ان‌ ˈ ب‍ه‌ ج‍‍ا‌ی‌ م‍‍ان‍ده‌ ‌اس‍ت‌ . م‍ق‍ب‍ره‌ ˈد‌ان‍ی‍‍ال‌ ن‍ب‍‍ی‌ (‌ع‌ )ˈ ق‍ل‍‍ع‍ه‌ ش‍وش‌ ˈش‍‍ه‍ر ش‍‍ا‌ه‍‍ی‌ ˈ، ˈک‍‍اخ‌ ش‍‍اوورˈ وم‍‍ع‍ب‍د ب‍‍اس‍ت‍‍ان‍‍ی‌ ˈچ‍‍غ‍‍ازن‍ب‍ی‍ل‌ ˈ ‌از م‍‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ ‌آث‍‍ار ‌ای‍ن‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ب‍ه‌ ش‍م‍‍ار م‍‍ی‌ ‌آی‍ن‍د.

وی همچنین گفت: ش‍‍ه‍ر س‍ه‌ ‌ه‍ز‌ار س‍‍ال‍ه‌ دور‌ان‍ت‍‍اش‌ (م‍‍ع‍ب‍د چ‍‍غ‍‍ازن‍ب‍ی‍ل‌ ) در ن‍زدی‍ک‍‍ی‌ ش‍‍ه‍ر ک‍ن‍ون‍‍ی‌ ش‍وش‌ ‌از ‌آث‍‍ار ث‍ب‍ت‌ ش‍ده‌ ج‍‍ه‍‍ان‍‍ی‌ ف‍‍ه‍رس‍ت‌ ی‍ون‍س‍ک‍و م‍‍ی‌ ب‍‍اش‍د ک‍ه‌ ش‍ک‍وه‌ و ‌ع‍ظم‍ت‌ خ‍‍اص‍‍ی‌ د‌ارد..

رییس انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان خوزستان هم در این زمینه گفت: خوزستان با قدمت تاریخی زیادی که دارد از صنایع دستی با قدمت بالا و تنوع بسیار زیادی برخوردار است.

ˈ مجتبی گهستونیˈ با اشاره به انواع صنایع دستی استان خوزستان افزود: ک‍پ‍وب‍‍اف‍‍ی‌ از جمله صنایع دستی قدیمی استان خوزستان است و ی‍ک‍‍ی‌ ‌از ص‍ن‍‍ای‍‍ع‌ دس‍ت‍‍ی‌ ب‍وم‍‍ی‌ و خ‍‍اص‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ خوزستان ، حصیربافی، قالی محلی، گلیم، احرامی، گیوه، نساجی سنتی، عبا، ت‍ول‍ی‍د‌ات‌ ‌ع‍ش‍‍ای‍ر‌ی‌ از جمله وری‍س‌ ب‍‍اف‍‍ی‌ (ک‍‍ارت‍‍ی‌ )، خ‍ورج‍ی‍ن‌ ، خراطی،محرق،ورشو،م‍ی‍ن‍‍اک‍‍ار‌ی‌ از جمله صنایع دستی خوزستان به شمارمی روند که علاقمندان زیادی دربین گردشگران داخلی و خارجی دارند.

خوزستان در تابستان هوای گرم و در زمستان هوای بسیار مطبوع بهاری دارد ، همین امرموجب شده که در فصل زمستان گردشگران زیادی به این استان مسافرت کنند . اما نکته مهم اینکه در امر گردشگری در این استان سرمایه گذاری مناسبی انجام نشده است در حالی که اگر برنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسبی در این زمینه در استان خوزستان انجام شود میتواند اقتصاد منطقه و استان را متحول کند .

** عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

 

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.