برگ ریزان مدیریتی خوزستان در آینده ای نزدیک

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: استاندار خوزستان از تغییرات همچون برگ ریزان و گسترده در سطح مدیریت این استان در آینده ای نزدیک خبر داد.
عبدالحسن مقتدایی با اشاره به بازنشستگی برخی از مدیران سطوح مختلف مدیریتی در استان خوزستان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۵۰ نفر از کارشناسان شاغل در استانداری و فرمانداری ها، در دوره ای تحت عنوان توانمند سازی مدیریتی در حال آشنایی با تفکرات و دیدگاه ها و فنون مدیریتی هستند.
وی افزود: از طرفی تا پایان امسال یا اوائل سال آینده برخی از مدیران فعلی بازنشسته شده و برخی از مدیرانی که از سایر دستگاه ها نیز مأمور به خدمت شده اند به دستگاه خود باز می گردند، جایگزین این مدیران از میان کارشناسان تحت آموزش انتخاب خواهند شد.

استاندار خوزستان تأکید کرد: اعتقاد دارم باید به جوانان خلاق و توانمند که دارای هوش مدیریتی هستند اعتماد کرده و آموزش های مدیریتی را به آنها ارائه داد.

مقتدایی بیان کرد: در نهایت فرصت عرض اندام را باید به جوانان داد. به هر حال مدیر بودن و مدیریت کردن به تنهایی رسالت ما نیست بلکه تربیت مدیران جدید و تازه نفس رسالت مهم تری است.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.