محصولات کشاورزی دزفول عاری از هرگونه فلز سنگین می باشند

عصر جنوب – asrejonoob.ir: مسئول امور باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی دزفول گفت:طبق اعلام کارشناسان استاندارد،از سه سال گذشته تاکنون در محصولات کشاورزی دزفول فلزات سنگین و آلاینده های زیست محیطی مشاهده نشده است.

مسعود کرمی نژاد یکشنبه در کارگاه آموزشی ‘کشاورز سالم،محصول سالم،محیط زیست سالم’ در دانشگاه علوم پزشکی دزفول افزود:محصولات سالم محصولاتی هستند که آلاینده های شیمیایی در آنها به پایین ترین حد خود رسیده باشد.
وی با بیان اینکه در دوره رشد سه بار میزان آلاینده ها ،فلزات سنگین وسایر سموم محصول کشاورزی آزمایش می شود گفت: اگر در بررسی های انجام شده میزان این آلاینده ها بالاتر از حدمجاز باشد محصول ناسالم و اگر پایین تر باشد محصول سالم است.
وی افزود:در سه سال گذشته اداره استاندارد بطور تصادفی این بررسی را انجام داد و اعلام کرد فلزات سنگین و آلاینده های زیست محیطی در مزارع دزفول وجود ندارد.
وی با بیان اینکه کودهای وارداتی در سامانه ثبت می شوند و اداره حفظ نباتات کشور نیز سالانه فهرستی از سموم مجاز را معرفی می کند اضافه کرد:منکر استفاده از نفت در برخی محصولات دزفول نیستیم ولی این میزان به حدی نیست که تمام محصولات را تحت الشعاع قراردهد،برای مثال سه هزار و ۷۰۰ هکتار هویج و ۱۳ هزار هکتار سبزی وصیفی در دزفول کشت می شود که تنها در ۱۰۰هکتار آن نفت مصرف می شود واین نباید کل محصولات را تحت الشعاع قرار دهد.
وی تاکید کرد:در تولید محصول مرکبات و سه هزار و ۷۰۰ هکتار مزارع شالی دزفول هیچ نوع سم وحشره کش استفاده نمی شود و با مبارزه بیولوژیک بیماری ها کنترل می شود.
کرمی نژاد بیان کرد:موضوع واحد کنترل کیفی محصولات کشاورزی دزفول چندین بار از سوی جهاد کشاورزی مطرح شده و راه اندازی آن که هزینه بر است نیازمند همکاری مرکز بهداشت است که احداث آن کار بزرگی در منطقه خواهد بود.
وی به فعالیت ۲ واحد رسمی تولید نشای محصول سالم در دزفول اشاره کرد وگفت :در این طرح نشاء بین ۴۰ تا ۴۵ روز در رطوبت و حرارت مناسب حفظ نگهداری می شود و بخش عمده ای از مصرف سموم که در ابتدای کشت مصرف شده حذف می شود.
وی افزود:اداره ترویج و مراکز خدمات کشاورزی دزفول تحت عنوان مدرسه در مزرعه با حضور در مزارع نواقص بخش کشاورزی را بررسی و راهکارهای لازم را ارائه می کند.
مسئول امور باغبانی جهاد کشاورزی دزفول گفت:از سال ۱۳۶۸تولید محصول سالم جهت جلوگیری از سم پاشی بی رویه بر روی محصول ذرت در دزفول آغاز شد و در سال اول که حدود ۱۵ هزار هکتار اراضی ذرت پیش تا سه بار سم پاشی می شد به یک بار سم پاشی و درسال دوم به صفر رسید و از سم پاشی جلوگیری شد.
سالانه حدود سه میلیون تن محصول کشاورزی در دزفول تولید می شود.

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.