سرپرست اداره ورزش و جوانان دزفول تغییر کرد

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: بدینوسیله و طی حکمی از سوی “فرامرز کیانی” مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان ، “ابراهیم نصیری” معاونت امور جوانان این اداره کل ، با حفظ سمت ، جایگزین “پرویز رنگرز” رئیس اداره ورزش و جوانان دزفول ، البته با حکم سرپرستی شد . رنگرز از مرداد ماه ۱۳۹۱ عهده دار این مسئولیت بود .

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.