بودجه سالانه آموزش و پرورش خوزستان ۱۸۰۰ میلیارد تومان است

 عصر جنوب – asrejonoob.ir:معاون آموزش و پرورش خوزستان گفت: سهم آموزش و پرورش خوزستان از بودجه وزارت آموزش و پرورش کشوری، در یک سال تنها ۶.۵ دهم درصد یعنی معادل یک هزار و هشتصد میلیارد تومان است.

سیروس خدادادی با اشاره به این نکته که ۹۹ درصد این اعتبار صرف پرداخت حقوق فرهنگیان می شود، افزود: تنها بودجه باقی مانده برای سایر فصول بسیار ناچیز است به طوری که کفاف سه ماه از هزینه های آموزش و پرورش را نمی کند؛ بنابراین، هیچ راهی به جز افزایش سطح درآمدهای اختصاصی در استان وجود ندارد.

وی، متوسط پرداخت حقوق ماهیانه فرهنگیان خوزستان را ۱۴۱ میلیارد تومان دانست و گفت: در هر سال رقمی معادل یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق فرهنگیان استان می شود که اگر از سر جمع بودجه یک هزار و ۸۰۰ میلیاردی آموزش و پرورش کسر شود، تنها ۱۰۰ میلیارد تومان باقی می ماند.

خدادادی، میزان پرداختی به معلمان حق التدریس خوزستان را نیز ۶۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تنها ۴۰ میلیارد تومان باقی می ماند که هزینه های آموزش و پرورش را شامل می شود و این رقم بسیار کمتر از نیاز است به همین دلیل با افزایش سطح درآمدهای اختصاصی استان می توان بخش عمده ای از نیازها را جبران کرد.

وی در ادامه با پیش بینی ارتقای ۱۰ میلیاردی سقف درآمدهای اختصاصی در سال ۹۶  توضیح داد: در پنج سال گذشته سطح درآمد اختصاصی آموزش و پرورش خوزستان از سه و نیم میلیارد تومان به ۳۰ میلیارد تومان افزایش یافته که اگر تبصره های قانونی بودجه اجازه می داد، این رقم افزایش پیدا می کرد.و برای سال ۹۶ پیش بینی می شود که این رقم به ۴۰ میلیارد تومان ارتقا یابد.

 

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.