نماینده مردم آبادان: روابط عمومی دستگاه های اجرایی نباید حاشیه داشته باشند

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: نماینده مردم آبادان گفت: توانمندی و دانش کافی در زمینه روابط عمومی و همچنین نداشتن حاشیه از مهم ترین ویژگی های یک مسئول روابط عمومی است.

محمدسعید انصاری اظهار کرد: روابط عمومی در هر سازمان، نهاد و یا اداره و حتی در بخش های خصوصی نیز می تواند ارتباط مطلوبی را ایجاد کند به همین دلیل مسئول هر اداره شاید بیش از هر پست دیگر مهمی بعد از ریاست آن اداره، باید به روابط عمومی توجه کند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئول روابط عمومی می تواند ارتباط مردم را با آن نهاد، سازمان و اداره اثربخش کند و یا حتی می تواند برعکس نیز عمل کند. به جای اینکه ارتباط سازنده و مفید داشته باشد، ارتباطات را قطع و تخریب کند و همچنین مسائل جانبی و حاشیه ای را برای شخص مدیر و یا آن دستگاه اجرایی به وجود آورد.

انصاری با بیان اینکه سازندگی یک مسئول روابط عمومی می تواند سازندگی را در آن مجموعه داشته باشد، عنوان کرد: در برخی از مواقع روابط عمومی ممکن است تخریب و یا ناسلامتی برای پرسنل یک دستگاه اجرایی به وجود بیاورد که باید به آن توجه شود. هر فرد در هر مکان اقدامی را انجام می دهد چنانچه رفتار ناشایستی داشته باشد باید با وی برخورد شود.

وی با اشاره به اظهارات استاندار خوزستان مبنی بر اینکه روابط عمومی ها باید ارتباط خوبی با رسانه ها برقرار کنند تا اطلاعات به درستی به مردم منتقل شود، تاکید کرد: با احترامی که برای استاندار خوزستان و همه مسئولان این استان قائل هستم باید بگویم روابط عمومی یعنی ایجاد ارتباط حسنه و سازنده همه مردم با آن اداره و آن اداره با مردم و همچنین به دلیل اینکه مدعی خدمتگذاری مردم هستیم به طور حتم باید روابط عمومی ما بهتر و سازنده تر از هر فردی در هر جایی باشد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در همین خصوص تصریح کرد: هر اشکالی بر روی یک سازمان وارد شود به طور حتم روابط عمومی آن اداره، روابط عمومی مناسب و توامندی نمی تواند باشد به همین دلیل یکی از مسائل مهم که باید به آن توجه کرد، شخصیتی است که به عنوان روابط عمومی آن دستگاه اجرایی منصوب می شود.

انصاری، دارا بودن توامندی و دانش کافی در زمینه روابط عمومی و همچنین عدم داشتن حاشیه را از مهم ترین ویژگی های یک مسئول روابط عمومی عنوان کرد و گفت: مسئول روابط عمومی نباید فردی باشد که به جای یاری رساندن، تخریب کند و همچنین نباید به گونه ای باشد که به جای خدمت، کج فکری کند.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.