«بخش خصوصی» فاضلاب شهر دزفول را تکمیل می کند

عصر جنوب: نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی از ورود بخش خصوصی برای تکمیل طرح فاضلاب این شهر خبر داد.

عباس پاپی زاده افزود: مشکل طرح فاضلاب دزفول در دیدار با مدیران وزارت نیرو مورد بررسی قرار گرفت.

وی پیگیری مشکل آب شرب شهر و روستاهای دزفول را از دیگر مطالب طرح شده در این نشست برشمرد و اظهار کرد:طرح فاضلاب دزفول از سال ۹۱ آغاز شده اما به دلیل کمبود اعتبار با مشکل مواجه شده و روند پیشرفت آن کاهش یافت.

پاپی زاده ادامه داد: در این نشست مصوب گردید بخش خصوصی با استفاده از تسهیلات بانکی ،دولت را در اجرا و تکمیل شبکه فاضلاب دزفول یاری کند.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد با ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی روند اجرای این طرح مهم شتاب گیرد.