مدیریت شهری نیازمند قشر فعال روزنامه نگار است

عصر جنوب: پژوهشگر، جامعه شناس و مولف حوزه مطالعات فرهنگی با اشاره به نقش روزنامه نگاران و رسانه ها در شهر، مدیریت شهری و ارتقای فرهنگ شهروندی گفت: برای مدیریت شهری به سرمایه انسانی موثر و قشر خلاقی مانند روزنامه نگاران، رمان نویسان و فیلمسازان نیاز داریم.

دکتر نعمت ا… فاضلی در کارگاه آموزشی با عنوان رسانه های بومی و فرهنگ شهروندی در سالن اجتماعات استانداری خوزستان گفت: روزنامه نگاران، رسانه ها و فیلمسازان به عنوان یک قدرت خلاق، با توانایی دیدن و نشان دادن، مفسر و معنا آفرین بودن، باید به مردم در معنی کردن کلیت شهر کمک کنند.

وی اامه داد: این گروه بیش از معماران و شهرسازان می توانند شهر را بسازند، چون ملاحظات فرهنگی، انسانی و دیگر موارد را درک می کنند.

فاضلی با تاکید بر اینکه رسانه، شهر و مدیریت شهری اجزای یک شبکه هستند گفت:ارتباط رسانه با شهر و مدیریت شهری یک نوع ارتباط هویتی است.

این پژوهشگر ادامه داد:پیدایش شهرها فقط از راه گسترش معماری جدید و گسترش خیابان ها و اتومبیل ها نیست بلکه روزنامه ها، گسترش صنعت چاپ، کتابخانه ها، کتابفروشی ها و رسانه های دیگر نیز نقش مهمی دارند.

فاضلی تصریح کرد: امروز که به تاریخ شهر و تحولات مدرن نگاه می کنیم رسانه ها و روزنامه نگاران در کنار معماران و شهرسازان نقش کلیدی در شکل دادن به شهر در معنای معاصر داشته اند.

این جامعه شناس، با اشاره به دو بعد شهر شامل چشم انداز زمینی و ذهنی اضافه کرد: روزنامه، دنیای ذهنی و ادراکی ما را می سازد و نخستین نقش مهم رسانه، خلق چشم انداز ذهنی است.

وی افزود: نکته ای که مدیران شهری و رسانه ها باید بدانند این است که مدیریت شهری رسانه ای شده و ساختن تصویر یک شهر مهمتر از ساختن خود شهر است.

فاضلی ادامه داد: رسانه ها باید از شهر، یک تصویر غرورآفرین تولید کنند و شهر را برای شهروندان معنی دار نشان دهند.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.