آهک پاشی کانال روباز توسط خدمات شهری منطقه ۳ در شهرک آیت الله طالقانی

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:آهک پاشی کانال روبازخیابان پشت مدرسه حضرت مریم توسط خدمات شهری منطقه ۳ در شهرک آیت الله طالقانی

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.