گلمرادی: پیگیر ارتقا بندرامام به شهرستان و شهرک طالقانی به شهر هستم/ اخطار داده‌ام فرودگاه را به روی مدیران صنایع خواهم بست خوراک خبرخوان خوراک اتم