مدیرکل مدیریت بحران خوزستان: اگر اتفاقات ناگوار آب شرب خوزستان را مدیریت نمی‌کردیم، فاجعه می‌شد خوراک خبرخوان خوراک اتم