جلسه تدوین برنامه راهبردی توسعه اقتصادی اندیمشک

جلسه تدوین جلسه راهبردی توسعه اقتصادی شهرستان اندیمشک با حضور کارشناس استانداری برگزار شد.

معاون فرماندار اندیمشک در این جلسه گفت:توسعه اقتصادی به توسعه در تمام ابعاد جامعه منجر می شود و برنامه ریزی در این حوزه منتج به نتایج ارزشمند می گردد.

امیر حمزه بزرگی افزود:در شهرستان اندیمشک یک اراده و عزم برای توسعه وجود دارد و اگر این عزم همراه با تصمیم گیری و برنامه ریزی باشد قطعا اثرات مثبت آن بیشتر خواهد بود.

وی گفت:در عصر مجازی که سرعت تغییرات زیاد است نباید تعلل کرد.

بزرگی افزود:در بحث برنامه راهبردی از هرکدام از ادارات یک نماینده باید حضور داشته باشند تا ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه شهرستان معرفی گردد.

وی گفت:در تدوین برنامه راهبردی یک دبیرخانه در محل فرمانداری تشکیل شده و با فراخوان ها و برقراری ارتباط با نخبگان،مردم و صاحبان اندیشه ظرفیت های شهرستان جمع بندی می گردد.

وی افزود:این برنامه راهبردی پس از تدوین برای تصمیم گیری های کلان به مدیران رده بالای استانی ارائه خواهد شد.

در جلسه تدوین برنامه راهبردی توسعه اقتصادی شهرستان،آقای الهی فر کارشناس استانداری به بیان شرایط تدوین این برنامه پرداخت.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.