تغذیه نوزاد با شیر خشک رو به افزایش است!

عصر جنوب: رییس مرکز بهداشت دزفول گفت:عدم اعتماد بنفس مادران در تغذیه نوزاد با شیر مادر موجب گرایش به مصرف شیر مصنوعی ( خشک ) شده و این روند روز به روز در حال افزایش است.

 

ˈ بیتا چاییده ˈ افزود:مادران از ترس اینکه شیر آنان برای تغذیه نوزاد کافی نباشد به تغذیه کودک با شیر مصنوعی روی آورده اند.

وی اظهار داشت:گریه نوزاد و کار روزانه مادر نباید مانعی برای تغذیه کودک با شیر مادر باشد زیرا در روزهای ابتدایی تولد نوزاد حتی چند قطره شیر مادر نیز برای کودک کافی است به طوریکه کودک تا شش ماهگی نیاز به آب ندارد.

این کارشناس تغذیه گفت: آرامش و تغذیه مناسب مادر شیر ده موجب می شود منحنی رشد نوزاد خوب پیش رفته و نیاز به شیر مصنوعی نداشته داشت ضمن اینکه اگر مادر نگرانی از بابت تغذیه نوازد داشته باشد می تواند با مراکز بهداشتی مشورت و آموزش های لازم را در این خصوص فرا گیرد.

رییس مرکز بهداشت دزفول افزود:کودک باید به مدت دو سال با شیر مادر تغذیه شود و تفاوتی در جنسیت کودک در این خصوص وجود ندارد.

دکتر چاییده با اشاره به دیگر موارد گرایش مادران شیر ده به شیر مصنوعی گفت:اینکه مصرف برخی داروها مانع شیردادن مادر به نوازد می شود تلقی درستی نبوده زیرا مصرف اکثر داروها تأثیری بر کاهش شیر مادر نداشته و تنها داروهای اندکی بر شیر مادر تاثیر دارند.

وی استفاده از شیشه شیر و پستانک برای نوزادان را نیز توصیه نکرد و گفت:استفاده از شیشه و پستانک ممکن است موجب بی رغبتی نوزاد نسبت به شیر مادر شود.

رییس مرکز بهداشت دزفول گفت:استفاده از شیر مصنوعی در سال جاری نسبت به سال ۹۱ در دزفول ۲۰درصد افزایش یافته است.

 

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.