مخالفت شدید دولت با مواد ۸ و ۹ طرح امر به معروف

عصر جنوب: معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دولت و نظام اسلامی معتقد به فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکراند. مخالفت ما با برخی مواد طرح نیز به معنای مخالفت با فریضه الهی نیست. اما تصویب مواد ۹ و ۱۰ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر باعث ایجاد هرج و مرج و دعوا در ادارات می‌شود.
مجید انصاری در جریان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، در مخالفت با دو ماده این طرح اظهار داشت: در صورت بی‌توجهی به برخی مباحث این طرح و اصلاح نشدن این اشکالات ممکن است طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به ضد خود تبدیل شود.
وی در ادامه افزود: اینکه از سوی برخی افراد گفته می‌شود که طی ۳۵ سال گذشته در خصوص انجام فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر کاری انجام نشده است، درست نیست. رفع فقر، محرومیت، جهل و فساد و اقدامات دوران دفاع مقدس همگی مصداق امر به معروف و نهی از منکر بود. امروز نیز مبارزه نیروی انتظامی با مواد مخدر یعنی نهی از منکر علنی.
انصاری با اشاره به برخی مفاد این طرح نظیر «دعوت به خیر»، «نصیحت»، «تکریم ارباب رجوع»، «انضباظ اداری» و «فساد اداری،» گفت: عباراتی که در ماده ۹ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر آمده است، در هیچ یک از قوانین کشور تعریف نشده است. به طور مثال اگر کارمندی عادی ساختمان، تابلو یا گلدانی را دید و تشخیص داد که این اقلام مصداق بارز تجمل‌گرایی است و شروع کرد به برخورد کردن با مظاهر تجمل‌گرایی و یا اگر ارباب رجوعی خارج از ساعت اداری مثلا «به مجلس مراجعه کرد و درخواست ملاقات با رئیس مجلس را کرد آیا قابل قبول است؟ اساسا معیار تشخیص تجمل‌گرایی یا تکریم ارباب رجوع یا انضباط مالی و فساد اداری چیست؟ در این قانون تعریفی از این عبارات مهم ارائه نشده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: فقهای نظام به ویژه امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله اولین شرط امر به معروف و نهی از منکر را علم، اطلاع و آگاهی فرد ناهی از منکر یا امر کننده به معروف می‌دانند. امام (ره) تأکید دارند اگر این شرایط در فرد نبود امر به معروف و نهی از منکر توسط این فرد جایز نیست. تأکید می‌کنم یکی از نقایص طرح مذکور این است که شاخص و تعریفی از کلمات فوق‌الإشاره ارائه نداده است. به تعداد مردم در این زمینه اختلاف سلیقه وجود دارد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.