شهرام جزایری: روزی که داشتم از زندان آزاد می شدم همه زندانیان گریه می کردند

عصر جنوب: شهرام جزایری به روزنامه شرق گفت:

در زندان وقتی من داشتم می‌آمدم همه گریه می‌کردند. همه من را دوست داشتند. مدیران زندان می‌گفتند کی می‌شود ما بیاییم تو را ببینیم؟ اینها را نمی‌شود با پول خرید. بروید در زندان سوال کنید من الان خرج چند خانواده زندانی را می‌دهم. در اوین هر اتفاقی می‌افتاد به من مراجعه می‌کردند و شهرام را به عنوان یک فرد عاقل در زندان می‌شناختند. احترام خودم را نگه می‌داشتم و به کسی هم بی‌احترامی نمی‌کردم. متاثر از رفتار سازمانی من با مسوولان زندان احترامی برای من ایجاد شده‌بود. باور کنید به جان بچه‌ام قسم، همیشه برای خواسته‌های زندانیان شتافته‌ام. کسانی را که تشخیص بدهم سالم هستند مالی و معنوی حمایت می‌کنم. کسانی که تشخیص بدهم دزد هستند و از سمتشان سوءاستفاده می‌کنند طرد می‌کنم. من وارد اوین که شدم با زندانیانی که زدوبند می‌کردند، برخورد کردم. زندانی و زندانبان برایم فرقی نداشت.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.