نماینده شادگان سفر رییسی به خوزستان را نمایشی خواند 

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:  مجید ناصری نژاد با انتقاد از سفر ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش به استان خوزستان گفت: اینگونه سفرهای کوتاه و یک روزه‌ مشکلات خوزستان را حل نمی کند.

 

نماینده مردم شادگان در مجلس با انتقاد از اینگونه سفرها گفت: در این سفر رئیس جمهور، نه دیدار مردمی دارند و نه نمایندگان استان در مجلس از این سفر مطلع هستند، و صرف بازدید از بیمارستان و یا دیدار با مسولین استان فایده‌ای نخواهد داشت.

 

او گفت: مشکلاتی از قبیل پس زدگی‌های همیشگی فاضلاب، بیکاری، خشکسالی و بی آبی، از بین رفتن نخل‌های و… از جمله مشکلاتی هستند که نیاز دارد رئیس جمهوربه صورت اساسی با مردم و نمایندگان استان بنشیند و برای رفع این گونه مشکلات تصمیم بگیرند.ا

این نماینده مجلس در پایان تاکید کرد توقع ما از دولت مردمی غیر از این بود و امیدوارم که به این رویه ادامه ندهند چرا که اینگونه نه تنها مشکلی حل نخواهد شد بلکه مشکلات مردم بیشتر خواهد شد.

مطالب پیشنهادی