جزئیات انهدام شرکت هرمی ˝سیدها˝ در اهواز/ توقف خودرو نیسان با گونی های پر از پول در جاده بستان/ دوران سازندگی، ناجا خوش تیپ شد

عصر جنوب: فرمانده نیروی انتظامی در گفتگویی موضوعاتی مانند، جریان رسانه‌ای بر علیه ناجا تا سال ۷۹، فارغ بودن نیروی انتظامی از تغییرات سیاسی، نارضایتی مردم از ناجا، سرکوب کردن گرو‌های تبهکار و ترورسیتی، فرار برخی از دستگاه به جلو، دورانی که ناجا خوشتپ شد و . . . را تشریح کرد.
سردار دکتر اسماعیل احمدی مقدم، در گفتگویی با اشاره به اینکه هدف غایی و نهایی هر پلیس و دستگاه امنیتی در هرجایی از دنیا، برقراری امنیت، مقابله با جرایم، ارتقاء نظم، آرامش اجتماعی و افزایش تمکین مردم نسبت به قوانین است، اظهار داشت: البته راهبردهای اتخاذ شده در این خصوص متفاوت است و استفاده از روش های خشن، فرهنگی و یا برخوردی میانه با مردم به عوامل متعددی چون امکانات، توانمندی ها و شایستگی های درون سازمان پلیس، برمی گردد.

وی ادامه داد: برای مثال اگر می خواستیم با امکانات و مقدورات ۲۰ سال گذشته به ایفای نقش اجتماعی امروز خود بپردازیم به هیچ وجه امکان پذیر نبود، چراکه راهبردهای مدون نداشتیم، با مهارت ها آشنا نبودیم و ادوات و ملزومات آن در اختیار ما نبود.

به گفته این مقام ارشد انتظامی اگر قرار است پلیس در میان مردم به عنوان نهادی فرهنگ ساز، معلم و هادی اجتماعی ظاهر شود باید به مقبولیت اجتماعی دست یابد و این مهم بستگی مستقیم به مجموعه، شایستگی ها و توانمندی های درون سازمان پلیس اعم از ساختارها و افراد تشکیل دهنده آن دارد.

وی خاطرنشان کرد: پلیس کشوری که دارای حاکمیتی خشن و دیکتاتور مأبانه است، مردم پذیرشی برای همراهی و جامعه محور شدن با پلیس چنین کشوری را ندارند چراکه پلیس در تمام دنیا نماینده و نماد حاکمیت تلقی می شود.

احمدی مقدم عامل اجتماعی را، دومین دلیل اتخاذ راهبردهای مختلف در راستای ایجاد نظم اجتماعی عنوان کرد و گفت: این عامل متناظر به سطح و میزان فرهنگ پذیری افراد و ارتقاء آگاهی و آموزش است؛ بررسی میزان مقاومت یک گروه در برابر پذیرش هنجارها و یا اینکه افراد قانون پذیرند یا قانون ستیز، می تواند سطح اجتماعی و فرهنگی مردم یک جامعه را معرفی کند.

فرمانده ناجا با بیان اینکه گروهی به سهولت هنجارها را می پذیرند و گروهی دیگر آن را پس زده و از آن می گریزند، که این بستگی به مختصات اجتماعی جوامع و کشورها دارد، گفت: نظام سیاسی هر کشور عامل مهم دیگر در اتخاذ راهبردهای ایجاد نظم و امنیت در جامعه است، بطوری که تفاوت ها در نظام دیکتاتوری، پارلمانی و یا نظامی که مردم در آن نقش تعیین کننده در سرنوشت خود دارند در به کاربردن راه های برقراری و حفظ نظم و امنیت، بسیار مشهود است.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه این سه عامل و عوامل دیگر می تواند بسترهای اتخاذ راهبردهای برقراری نظم و امنیت را مشخص کند، اذعان داشت: خوشبختانه در کشور ما بخصوص پس از انقلاب اسلامی، زمینه های فرهنگی موجود، بستر پذیرش قوانین از سوی مردم را فراهم کرده بطوری که رابطه مردم با حاکمیت در سطح بالایی قرار دارد گرچه موضوعاتی نیز باعث اعتراض و انتقاد به دولت می شود اما در حوزه امنیت، مجموعه نظام و جامعه صرف نظر از گروه های اجتماعی، اقتصادی، جناحی و سیاسی دارای وفاق عمومی هستند و مناقشه ای در این خصوص وجود ندارد.

**جریان رسانه ای تا سال ۷۹، علیه ناجا بود

فرمانده ناجا، فقدان آمادگی و استعداد در درون نیروی انتظامی را مهم ترین دلیل برای تاخیر پلیس در اتخاذ رویکرد اجتماعی برای برخورد با جرایم و معضلات دانست و گفت: معاونت اجتماعی ناجا پیش از سال ۷۹ با نام ” معاونت مبارزه با مفاسد اجتماعی” فعالیت می کرد و دارای نقشی سلبی بود، در آن زمان این معاونت و پلیس نه با نویسندگان و نه با فیلمسازان و هنرمندان در ارتباط بود و نه حتی با محققان تعامل داشت. در آن سال ها نه تنها همراهی رسانه ها را نداشتیم بلکه جریان رسانه ای علیه نیروی انتظامی بود و در واقع پلیس شأن و منزلتی در میان مردم نداشت، اما از اواخر سال ۷۸ و اوایل سال ۷۹ که معاونت اجتماعی با ترکیب کنونی شروع به فعالیت کرد و نقشی ایجابی را برعهده گرفت، ناجا وارد مسیر اصلاح و بهبود ساختارها و در نتیجه مقبولیت اجتماعی شد.

وی افزود: اصلاح ساختارها از یک سو موجب بهبود عملکرد و اثربخشی رفتار پلیس و در نتیجه افزایش رضایت ها شد و از سویی دیگر توانست ارتباط خود با مردم را تقویت کرده و به عنوان عاملی فرهنگی جامعه را با خود همراه سازد.

به گفته احمدی مقدم فعالیت ناجا در حوزه همراه کردن مردم با خود را می توان از یک سو آگاه کردن مردم برای مراقبت از خود و فرزندانشان در برابر جرایم دانست و از سوی دیگر هدایت و ارشاد مجرمان، که اگر در پله های ابتدایی ناهنجاری ها قرار گرفتند به زندگی عادی بازگشته و از ادامه زندگی مجرمانه آنان جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: هم اکنون نیروی انتظامی در حال تکوین و بلوغ برای ایفای نقش مصلح اجتماعی است و خوشبختانه این مهم مورد پذیرش مردم و جامعه نیز قرار گرفته است.

**فرار به جلو برخی از دستگاه ها، قابل بخشش نیست

فرمانده ناجا در ادامه با اشاره به میزان همکاری دیگر دستگاه ها با نیروی انتظامی در حوزه پیشگیری اجتماعی از جرم، گفت: تمام برنامه ریزی ها در عالم نظر، هماهنگ کننده سازمان ها و دستگاه ها است و اگر براساس برنامه ریزی ها عمل شود اینکه کدام دستگاه و سازمان در تحقق اهداف و برنامه ها پیشتاز و یا عقب است، معنا ندارد و بصورت نظری همه نهادها و سازمان ها باید هماهنگ با یکدیگر به وظایف محوله عمل کنند اما در عالم واقع ممکن است یک سازمان فراتر از اهداف و با سرعت مناسب به پیش رود و در مقابل نهادی دیگر از برنامه ریزی ها غافل مانده و یا حتی مسیر فعالیت ها را اشتباه طی کند و موجب ایجاد انحراف نیز شود.

وی ادامه داد: از آنجایی که دیدگاه، نگرش ها، اولویت بندی ها، ظرفیت ها و توانایی های هرکدام از دستگاه ها و انسان های هادی آنها، متفاوت هستند نمی توان انتظار داشت که تمام برنامه ریزی های نظری ،دقیق پیش رفته و اهداف محقق شوند.

رئیس پلیس کشور، همکاری پلیس راهور با وزارت راه را به عنوان شاهد مثال در این خصوص عنوان کرد و گفت: اولویت اصلی ما در حوزه راه، کنترل تصادفات است و در این راستا، ایمنی راه ها یکی از عوامل مهم است، اما در مقابل وزارت راه نیز دارای منابع محدودی است که هم باید به وضعیت فرودگاه ها رسیدگی کند، هم پروژه های نیمه تمام را مدنظر قرار دهد، هم منابعی به حمل و نقل ریلی تخصیص دهد و در نهایت گوشه چشمی به ایمنی راه ها نیز داشته باشد؛ در واقع تفاوت بین اولویت ها موجب می شود تا هم پوشانی میان فعالیت ها و درجه اهمیت آنها میان پلیس و نهادهای دیگر بوجود نیاید.

این مقام ارشد انتظامی به خبرنگار پایگاه خبری پلیس گفت: یک سری از نارسایی ها در بخش تعاملات قابل پذیرش است اما غفلت، کوتاهی، سهل انگاری و قصور قابل بخشش نیست و این روحیه که هر دستگاهی مشکلات خود را به گردن دستگاه دیگر بیندازد و فرار به جلو داشته باشد، با اخلاق اسلامی و انسانی سازگار نیست.

**نیروی انتظامی، فارغ از تغییرات سیاسی به راه خود ادامه می دهد

احمدی مقدم خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی متأثر از انتخابات و تغییرات سیاسی کشور نیست و دارای ثبات مدیریتی و برنامه مدون است، این در حالی است که در دولت به دلیل انتخابات و سلایق و دیدگاه های مختلف که با هر تغییر دولت همراه است، معمولا برای به روز کردن اطلاعات و در دست گرفتن عنان فعالیت ها، زمان لازم است؛ ممکن است دیدگاه دولت پیشین مورد پذیرش دولت جدید نباشد و این امر باعث متوقف شدن برخی از پروژه ها و تغییر در اولویت ها و در نهایت تغییر در سرعت انجام امور شود.

وی افزود: تغییر در سرعت انجام فعالیت های نیروی انتظامی براساس میزان همراهی و اولویت بندی برنامه های دولت است که تا چه میزان اولویت ها و برنامه ها همسو با اهداف و برنامه های نیروی انتظامی باشد.

به گفته فرمانده ناجا گرچه طبع مردم سالاری و انتخابات در کشور ممکن است باعث بروز مشکلاتی شود اما اصل انتخابات و تعیین سرنوشت مردم توسط خود آن ها، بیشتر از ثبات مدیریت ها مصالح ما را در بلند مدت تأمین می کند.

وی با اشاره به اینکه مردم هرچه بگویند ما باید تسلیم باشیم، اذعان داشت: با وجود اینکه تلاش در تدوین اسناد چشم انداز و برنامه ها بر این است که تغییرات را به حداقل برساند اما این طبیعت هر دولتی است که با روی کار آمدن، اولویت های متفاوتی را دنبال کند؛ در واقع برنامه ها مانند ریل ها و دولت ها مانند لکوموتیورانان هستند که در یک مسیر در حال حرکت بوده و تنها می توانند در کیفیت حرکت و کاهش و افزایش سرعت دخیل باشند نه اینکه آن را متوقف کنند.

احمدی مقدم تاکید کرد: تابحال مجموعه کشور در مسیر برنامه ها و چشم اندازها در حرکت بوده و ما نیز از این حرکت استقبال می کنیم.

این مقام ارشد انتظامی اظهار داشت: ناجا و بطور کلی نیروی های مسلح بدلیل فارغ بودن از تحولات سیاسی در مسیری آرامتر و مستمرتر قرار دارند و می توانند براساس اولویت های خود حرکت کنند.

**پلیس جمهوری اسلامی ایران، واضع “اقتدار نرم” در دنیا

رئیس پلیس کشور در ادامه با اشاره به اینکه رویکرد اجتماعی پلیس به معنای کاهش اقتدار آن نیست و قرآن نیز بر این موضوع تاکید دارد که ” اشدا علی الکفار و رحماء بینهم”، گفت: براساس نص قرآن کریم باید با گروهی برخوردی شدید و با گروهی دیگر نرمش داشت و این دو مفهوم در مقابل همدیگر نیستند.

وی ادامه داد: ما نباید در تشخیص تبهکار و مردم اشتباه کنیم و وقتی مجرم وارد اجتماعی از مردم شد، از افراد بی گناه تا گناهکار را به رگبار ببندیم بلکه باید توان حرفه ای خود را تا حدی بالا ببریم که مجرم را با دقت و با یک تیر متوقف کرده و آرامش را به مردم بازگردانیم.

احمدی مقدم تاکید کرد: حضور پلیس باید موجب آرامش مردم باشد، مردم پلیس را به عنوان پناهگاه بدانند نه نیرویی که تر و خشک را با هم می سوزاند و برای مقابله با جرم به اعمال خشن و غیر منطقی دست می زند.

فرمانده ناجا به موضوعی که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وارد ادبیات پلیسی جهان کرد، اشاره داشت و گفت: تا پیش از این “قدرت نرم” یا ” soft power ” در پلیس های دنیا معنا داشت اما “اقتدار نرم” یا ” soft authority” لفظی بود که ناجا در ادبیات پلیسی جهان مطرح کرد.

به گفته وی ما می خواهیم اقتدار را از مسیر عقلانیت و با روشهای نرم به پیش ببریم؛ وظیفه ما برقراری و حفظ امنیت است و باید کارآمدترین روش و نه آسان ترین آن را برای حل مسائل به کار ببریم.

احمدی مقدم ادامه داد: باید تلاش کنیم، ابزار، قدرت و اقتدار ذیل مصلحت و تعقل و تدبیر قرار بگیرد در واقع باید تلاش ما این باشد که مسائل اجتماعی را امنیتی نکنیم که بعد مجبور به استفاده از خشونت شویم، بلکه مسائل امنیتی را بتوانیم همانند بیمار تب داری تلقی نماییم که باید تب وی را پایین آوریم نه اینکه وضعیت را بحرانی تر کرده و سپس به جراحی بپردازیم.

به گفته وی باید حتی بحران های امنیتی را نیز اجتماعی کرده و با ابزارها، ساز و کارها و مشارکت های اجتماعی به حل و فصل آن بپردازیم.

احمدی مقدم تاکید کرد: البته هیچ گاه از اقتدار، قدرت و خشونت بی نیاز نیستیم اما باید اینگونه برخوردها به حداقل برسد.

رئیس پلیس کشور از کند شدن تیغ قدرت در برخورد با مسائل یاد کرد و گفت: در تجزیه و تحلیل ابرقدرت های گذشته، هر کشوری که از قدرت نظامی بیشتر استفاده کرده به سقوط نزدیک تر شده است؛ لذا باید بتوانیم با قدرت اجتماعی، جریان جرم را به کنترل خود در آوریم و در واقع جریان رفتار مدنی و قانون گرایی را در جامعه نهادینه کنیم.

احمدی مقدم “اقتدار نرم” را مدل اسلامی متناسب با جامعه ایرانی و برگرفته از تعلیمات دینی دانست و گفت: در واقع این مدل انقلاب ماست، امام خمینی (ره) نیز انقلاب را اینگونه رهبری کردند و مردم را بر پایه افزایش آگاهی و بصیرت هدایت نمودند.

این مقام ارشد انتظامی افزود: اگر امروز جمهوری اسلامی ایران نفوذی در جهان دارد نه بواسطه پیشرفت های مادی، تکنولوژیکی و دفاعی است بلکه به دلیل نفوذ معنوی است.

وی خاطرنشان کرد: در جهان کشورهایی دیده می شوند که از لحاظ اقتصادی پیشرفته تر از ایران هستند اما برای مردم دنیا الگو محسوب نمی شوند و همین طور کشورهایی که گرچه دارای قدرت نظامی بالاتری هستند اما مردم دنیا از آنان متنفرند.

فرمانده ناجا تاکید کرد: آنچه موجب نفوذ ما در قلب ملت ها و افکار آنان شده، بخش نرم، مردمی و الگوی ارتباط با مردم، نظام و حاکمیت و رهبری است که به الگوی ولایی و نظام ولایی تعبیر می شود و این مهم برگرفته از تعالیم دین اسلام است.

**نارضایتی مردم از ناجا مانند ۱۵ سال گذشته است

احمدی مقدم در ادامه با اشاره به اینکه پلیس باید به جایگاهی برسد که اگر با مجرمی برخورد کرد، مردم برای مجرم دلسوزی نکرده و حق را به مأمور نیروی انتظامی بدهند، گفت: در راه کسب منزلت برای پلیس انتهایی وجود ندارد و نباید در نقطه ای که شاید مطلوب به نظر برسد، متوقف شد.

وی در این خصوص تجهیزات خودرویی ناجا را مثال زد و گفت: روزی که پیکان وارد ناوگان تجهیزات ناجا شد موجی از خوشحالی را در پی داشت اما پس از ورود خودروهای پیشرفته تر، هم توقع کارکنان ناجا و هم توقع مردم نیز بیشتر شد؛ اینکه انسان به نقطه اوجی که دست می یابد رضایت نداده و باز هم در حرکت باشد، طبیعت وی است و انسان کمالجو همواره چشم به مراتب بالاتر دارد.

فرمانده ناجا به تأمین رضایت مردم نیز اشاره کرد و گفت: گرچه امروز ابزارهای الکترونیکی و خدماتی بسیاری به صورت متمرکز و غیر متمرکز در حال ارائه خدمات پلیسی به مردم است اما نارضایتی جامعه هنوز مانند ۱۵ سال گذشته است و مردم توقع خدمات سهل تری از ناجا دارند، همه این موارد موید این است که در راه کسب منزلت اجتماعی و رضایت مردمی هدف مشخصی وجود ندارد و با توجه به پیشرفت های بشر در حوزه های مختلف باید این مسیر را ادامه داد تا همیشه سرآمد باشیم.

احمدی مقدم گفت: اگر حس کنیم که امروز در نقطه اوج رضایت مردمی و منزلت ناجا قرار داریم و متوقف شویم، از همین نقطه انحطاط و سقوط آغاز می شود چراکه رضایت مردم یک هدف فیزیکی نیست؛ وقتی حادثه ای اتفاق می افتد و رسانه ها آن را منتقل می کنند تا مدت ها ذهن مردم نسبت به پلیس تغییر می کند و یاعث بوجود آمدن نقطه سیاهی در کارنامه پلیس می شود، برای پاک کردن آن باید نمره ای برجسته وارد این کارنامه کرد تا مردم بتوانند آن را به فراموشی بسپارند و این در حالی است که پاک کردن نقاط سیاه در خصوص فعالیت های پلیس هیچ گاه از ذهن مردم امکان پذیر نیست.

وی افزود: البته این انتظار که باید حرکتی متعالی انجام دهیم تا مردم نقاط ضعف پلیس را فراموش کنند، برای ما سازنده و موجب پویایی و تحرک و نشاط می شود.

**پلیس، گروه های تروریستی و تبهکاران جرائم خشن را سرکوب می کند

این مقام ارشد انتظامی در پاسخ به این سوال خبرنگار پایگاه خبری پلیس که جایگاه پلیس پیشگیری در ” پیشگیری اجتماعی از جرم” تا چه حد واضح و مشخص است، اجرای قانون و برقراری نظم در جامعه را بخش اول فعالیت های ناجا دانست و گفت: مأموریت های پلیس از نرم ترین تا سخت ترین و از کم تا پر شدت طبقه بندی می شود و برای برقراری نظم باید به این تقسیم بندی ها توجه کنیم.

وی خاطرنشان کرد: پیش بینی جرم و اشراف اطلاعاتی و جلوگیری از بسترهای جرم مرحله دوم برقراری نظم و امنیت در جامعه و پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد شرایطی که مجرم دست به ارتکاب بزه نزند مرحله سوم تقسیم بندی های فعالیت پلیس در راستای برقراری امنیت و حفظ آن است.

احمدی مقدم پیگیری و کشف جرم را نیز مراحل بعدی کار پلیس معرفی کرد؛ در صورتی که سطح ارتکاب جرم بالاتر رفت و به شورش و فتنه های بزرگ انجامید نیز بخش دیگری به نام “مهار و کنترل” همانند یگان های کنترل اجتماعات وارد عمل می شوند که ” برخورد و مقابله” و سرکوب کردن دشمنان مصداق آن است و برای گروه های تروریستی و تبهکاران جرایم خشن مانند گروگانگیران و … به کار می رود که یگان های نوپو برای اینگونه مأموریت آمادگی دارند.

وی انتخاب رنگ لباس را نیز براساس تقسیم بندی فعالیت های پلیس از کم شدت به پر شدت دانست و گفت: این ادبیات تنها برای کشور ما نیست بلکه در تمام پلیس های دنیا رنگ لباس ها از سفید آغاز و به سیاه منتهی می شود که خود نشانگر نوع فعالیت ها و نحوه برخورد و مقابله با آنان است.

رئیس پلیس کشور با اشاره به اینکه ساختارهای ناجا براساس مأموریت ها تعریف شده است، تصریح کرد: پلیس راهور وظیفه اجرای نظم و آرامش را دارد و پلیس پیشگیری باید فضایی را ایجاد کند که مجرم از اجرای نیت خود در راستای بزهکاری محروم شود؛ به این سطح از برقراری امنیت، ” امنیت عمومی” گفته می شود و در واقع در اینجا، بخش انتظامی فعالیت های پلیس پایان می یابد.

وی افزود: پلیس موادمخدر، آگاهی، فتا، پلیس اطلاعات و امنیت بخش اطلاعاتی فعالیت های ناجا را برعهده دارند و به کنترل،مهار، پیگیری و کشف جرم می پردازند؛ البته برای مثال پلیس آگاهی ناجا که وظیفه کشف جرم را برعهده دارد تنها به این امر نمی پردازد بلکه نکات ایمنی و راهنمایی های لازم را نیز به اصناف، کارخانجات و … ارائه می کند تا آنها بتوانند با کسب آگاهی های لازم از وقوع جرائمی چون سرقت جلوگیری کند، در واقع این پلیس که مأموریتی عملیاتی برعهده آن است به پیشگیری و مباحث مربوط به آن نیز گوشه چشمی دارد.

احمدی مقدم خاطرنشان کرد: هرکدام از ماموریت های پلیس های تخصصی با همدیگر هم پوشانی داشته و مرزی فیزیکی میان فعالیت مثلا پلیس آگاهی و پیشگیری در حوزه پیشگیری از جرم وجود ندارد و با هم همکاری و تعامل دارند.

وی اذعان داشت: وقتی بیشتر کشف های پلیس در کمتر از ۴۸ ساعت در کلانتری ها صورت می گیرد این نشان از هم پوشانی فعالیت های پلیس آگاهی و پلیس پیشگیری دارد؛ سعی ما بر طراحی سیستم ها و ساختارهایی است که با مدنظر قرار دادن موضوع “پیشگیری اجتماعی از جرم” بتوانیم مأموریت های خود به نحو احسن انجام دهیم.

**تهدید زدایی از اینترنت، هدف پیش روی این پلیس

فرمانده ناجا با اشاره به اینکه پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا(فتا) در مقایسه با بعضی از کشورها هنوز جوان است، گفت: البته برخی از کشورها هنوز این پلیس تخصصی را در مجموعه انتظامی خود نداشته و یا اگر دارند بسیار شکننده است بطوریکه اگر به حوادثی که در کشورهای اطراف اتفاق افتاده توجه کنیم، می توانیم علت آنها را ضعف در حوزه های اطلاعاتی و بخصوص فناوری های جدید مشاهده کنیم؛ دست کم گرفتن ماهواره، اینترنت و دیگر تکنولوژی های جدید که می تواند بستری برای ورود دشمنان باشد و نگاه خوشبینانه به این فناوری ها باعث بروز برخی از مشکلات در کشورهای پیرامونی ما شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه امروز پلیس فتا ناجا با شناسایی، جذب و پرورش کارشناسان و متخصصان و ایجاد ابزار و آزمایشگاه های لازم در این حوزه و برقراری ارتباط با ساختارهای بیرون توانسته علاوه بر کشف پرونده هایی که یا از طریق قربانیان و یا از سوی دادگاه به این پلیس ارجاع می شود، با مطرح کردن سوژه های سرقت و انواع بزهکاری ها به آگاهی مردم، پیشگیری از جرم و در نهایت جلوگیری از افتادن در دام بزهکاران، بپردازد و درواقع به پرونده های جرائم بار آموزشی می دهد.

این مقام ارشد انتظامی هشدار در خصوص سرقت از طریق ATMها، اسکیمرها، نحوه استفاده از POSها و … را از انواع هشدارها و آگاهی بخشی های پلیس فتا به مردم دانست و اذعان داشت: با این آموزش ها اصناف را متقاعد کردیم تا دستگاه های کارتخوان را در اختیار مشتریان قرار دهند و همچنین به مشتریان آموزش دادیم که فروشندگان حق اخذ رمز و وارد کردن آن بصورت پنهان از چشم مشتری را ندارند چرا که در این صورت ممکن است بزهکاران با کپی کردن کارت، از آنها سوء استفاده کنند.

احمدی مقدم یکی دیگر از آموزش های پلیس فتا در راستای پرونده های تشکیل شده جرائم فضای مجازی را متقاعد کردن افراد و اصناف برای داشتن آی پی دانست و خاطرنشان کرد: افراد نباید ناشناس وارد این محیط شوند بلکه باید هرفرد دارای مختصات و آدرس خاصی باشد تا اگر مرتکب عملی شد مسئولیت کار خود را برعهده گرفته و در نهایت هم مجرم و هم قربانی قابل شناسایی و رد گیری باشند.

وی ادامه داد: اتفاقا ابزارهای جدید برخلاف ظاهر گنگ و بی سر و ته خود طوری طراحی شده اند که هیچ مجرمی در این فضا ناشناخته نمی ماند و در هر سیستم ردی ازخود به جای می گذارد و این موضوع به شرط ارتقاء مهارت ها باعث افزایش قدرت کشف می شود.

فرمانده ناجا با تاکید بر ارائه خدمات آموزشی به بانک ها در راستای ایمنی بیشتر و شناساندن راه های نفوذ بزهکاران و در مقابل پیشگیری از وقوع ارتکاب جرم، اظهار داشت: ناجا در شورای فضای مجازی عضویت دارد و پلیس فتا نیز به نمایندگی از ناجا در شورای معین شورای فضای مجازی حضور دارد؛ این شورا در ابتدای راه است و فعالیت های منسجمی در بخش امنیت و محتوا در حال انجام است و اگر این مسیر به درستی طی شود می توانیم اینترنت را نه تنها تهدید بلکه فرصت بدانیم.

وی با بیان اینکه تهدید زدایی از اینترنت و یا کاهش تهدیدات را باید مدنظر قرار دهیم، تصریح کرد: باید تا جایی حرکت کنیم که اگر سرعتمان در این خصوص زیاد شد ریسک فعالیت های ما افزایش نیابد؛ امروز پلیس فتا بیشتر از نقش کشف جرم، نقش پیشگیری و آگاهی دهی دارد.

احمدی مقدم نرخ کشف پلیس فتا را بیش از ۷۰درصد در سال جاری دانست و گفت: البته این رقم مربوط به پرونده هایی است که پلیس کشف کرده این در حالیست که برخی از سرقت های خرد از حساب های مردم صورت می گیرد که صاحبان حساب ها نیز از آنها اطلاعی ندارند و وقتی پلیس آنها را کشف می کند، متوجه سرقت ها می شوند؛ نرخ گزارش و کشف جرائم فضای مجازی برای مثال مانند قتل نیست، چرا که از تمام قتل ها ۹۸ تا ۹۹ درصد به پلیس گزارش می شود اما در خصوص جرائم فضای مجازی پرونده های ثبت شده بخش کوچکی از کل جرائمی است که در کشور انجام می شود.

وی گفت: ما باید به مرحله ای برسیم که تمام جرائم فضای مجازی را شناسایی و مردم که بعنوان قربانیان اینگونه جرائم هستند را آگاه کنیم تا بتوانند از حق خود دفاع کنند.

**جزئیات انهدام شرکت هرمی “سیدها” در اهواز

رئیس پلیس کشور به راه اندازی سیستمی با نام ” پول مجازی” یا ” بیت کوین” در اروپای شرقی نیز اشاره کرد و گفت: در این سیستم دستگاه هایی گذاشته شده و افراد پول خود را وارد این دستگاه ها کرده و اعتباری را دریافت می کنند، اما این سیستم تضمین ندارد و اگر روزی دستگاه ها را خاموش کنند بسیاری از افراد قربانی این سیستم می شوند و هیچ نظام حقوقی مسئولیت آن را برعهده ندارد؛ اگر سازمان و یا اتحادیه ای هم تضمین این سیستم را برعهده بگیرد نتیجه آن چیزی جزء از بین رفتن استقلال ملت ها نیست.

وی با طرح این سوال که اگر اینگونه سیستم ها را بپذیریم در زمان تحریم ها چه باید کرد، ادامه داد: جرم هایی مانند این موارد و یا شرکت های هرمی به ظاهر کم اهمیت هستند اما می توانند اقتصاد ملی را فلج کرده و میلیون ها قربانی ایجاد و پول های هنگفتی را از کشور خارج کند بدون اینکه ما به ازایی را وارد کشور نماید.

احمدی مقدم مبارزه ناجا با شرکت های هرمی را بزرگترین مقابله این نیرو دانست و گفت: در روزهای ابتدایی حضور من در ناجا صندوقی به نام “سیدها” در اهواز مشهور بود که دستور دستگیری افراد آن را دادم، در آن زمان این افراد سر چهارراه ها ماشین گذاشته و پول هایی را در درون گونی ریخته و با قول سود سالانه ۸۰ درصد از مردم پول دریافت می کردند و هر ماه نیز به مردم سود می دادند، از آنجاییکه مردم چند ماه سودهای هنگفت دریافت کرده بودند، به این صندوق اعتماد کرده و با دست خود پول ها را به بزهکاران تحویل می دادند، در زمان دستگیری این افراد، وقتی یکی از آنان را دستگیر کردیم با گرفتن سرنخ به نیسانی رسیدیم که در جاده بستان با گونی هایی پر از پول در حال حرکت برای خارج شدن از کشور بود.

این مقام ارشد انتظامی افزود: این پرونده بیش از ۱۳۰ هزار مالباخته داشت؛ شرکت های هرمی و دیگر موضوعات تبهکارانه در بستر اینترنت وجود دارد و ما نمی دانیم چه تهدیداتی در کمین کاربران است.

**پلیس همگام با مجرمان به پیش می رود

فرمانده ناجا خاطرنشان کرد: پیشگیری درحوزه فعالیت های ناجا چیزی بیش از سوت زدن مأمور ما در خیابان و یا دستگیری دو دزد توسط گشت های کلانتری ها است، در جرائم جدید قربانیان با پای خود به دام مجرمان می افتند و با دست خود پول هایشان را به تبهکاران می دهند.

رئیس پلیس کشور با اشاره به تغییر ماهیت جرائم، هوشمندتر شدن مجرمین، استفاده مجرمانه از فضای جدید و سازمان یافتگی وسیع و جهانی اینگونه جرائم، گفت: با توجه به این شرایط نقش ما در این حوزه ها بیشتر شده و پلیس باید هر روز هوشمندتر، پیچیده تر و عالم تر شود تا اگر یک گام ازمجرمان جلو نیست هم گام آنان در حرکت بوده و عقب نماند.

**دوران سازندگی، ناجا خوش تیپ شد

وی در ادامه به نقش تجهیزات و امکانات بعنوان عوامل پیشگیرانه از جرم اشاره کرد و گفت: تجهیزات موضوعی منابع بر است و وقتی کشور در شرایط خوب اقتصادی باشد، اعتبارات افزایش یافته، منابع بهبود می یابد و در نتیجه تجهیزات مدرن تر و همگام با آخرین تکنولوژی دنیا می شود؛ انعکاس مشکلات و چالش های اقتصادی را می توان بطور مستقیم بر فعالیت های درون سازمانی مشاهده کرد.

وی به فراز و فرودهای ۲۰ سال گذشته در نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: در دوران سازندگی و در روزهای ابتدای ادغام و تشکیل نیروی انتظامی، هزار دستگاه خودروی کریسیدا، ۴ هزار وانت  های لوکس و هزار دستگاه پژو و در نهایت ۶ هزار خودروی جدید به ناوگان ناجا داده شد، در نتیجه نیروی انتظامی با لوکس ترین ماشین های آن زمان وارد عرصه فعالیت شد و به عبارتی در خیابان ها خوش تیپ حرکت می کرد این در حالی بود که تازه از جنگ برگشته بودیم و پیکان خودروی عمومی مردم محسوب می شد.

این مقام ارشد انتظامی افزود: اما این روند از سال ۷۱ تا ۷۸ متوقف شد و هیچ خودرویی به نیروی انتظامی تعلق نگرفت و در سال ۷۹-۸۰ گشایشی شد و ۴ هزار بنز، تویوتا و دیگر ماشین های داخلی و خارجی به ناجا داده شد؛ پس از گذشت ۵ سال که دولت با گشایش ارزی مواجه شد نوسازی هایی در ناوگان این نیرو صورت گرفت اما در حال حاضر تجهیزات خودرویی ما به سمت پیری و فرسایش در حرکت است.

**چشم ما به دست مجلس و دولت است

فرمانده ناجا با اشاره به اینکه با توجه به پشت سر گذاردن این مشکلات به آینده نا امید نیستیم و امیدواریم حمایت های دولت در این خصوص بیشتر شود، گفت: در زمان ورود من به ناجا، این نیرو پیکان محور بود اما امروز خودروها ارتقاء یافته است؛ وقتی در سال های اول از سمند بعنوان ماشین پلیس استفاده کردیم، این خودرو را با حذف یکسری از امکانات، تخفیف کارخانه، پیش خرید کردن و علاقه خودروساز به اینکه خودروی پلیس، سمند باشد، ۱۰ میلیون خریداری کردیم این در حالیست که امروز قیمت این خودرو به ۳۰ میلیون و سه برابر آن زمان رسیده است و این موضوع همزمان با کم شدن اعتبارات و منابع ما، قدرت خرید ناجا را کاهش می دهد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه احساس می کنیم وضع اقتصادی تا حدی بهتر شده است، خاطرنشان کرد: اگر روند به سمت بهبود پیش رود اعتبارات ما نیز رشد مناسب تری پیدا کرده و می توانیم تجهیزات خود را ارتقاء دهیم؛ در این موضوع چشم ما به دست دولت و مجلس است چراکه تجهیزات بستگی مستقیم به منابع دارد و ما هم تا جایی که توانسته ایم از خودروها و ابزارهای داخلی و نه خارجی خریداری و استفاده کرده ایم.

وی افزود: در حال حاضر از نرم افزارها و سخت افزارهای بومی استفاده کرده و هزینه ها و ساختارهای خود را مدیریت می کنیم تا بتوانیم با منابع در اختیار، بهره وری را افزایش دهیم؛ خوشبختانه هم اکنون ناجا از کاروان حرکت رو به جلوی کشور عقب نیست و علی رغم چالش ها توانسته ظرفیت های خود را افزایش داده و امروز نیروی انتظامی در موقعیتی است که اگر منابع خود را تقویت کند ظرفیت بالایی برای خدمت رسانی بیشتر به مردم دارد.

**خرده گیری بر پلیس به دلیل استفاده از ماکسیما و مگان

احمدی مقدم تمرکز ناجا را بر استفاده از تجهیزات داخلی دانست و تاکید کرد: حتی اگر تجهیزاتی از خارج کشور خریداری می شود به نیت بومی کردن آن است و بطور حتم خریدهای دوم و سومی در پی ندارد، البته برخی بر ما خرده می گیرند که برای مثال خودروی ماکسیما و مگان خارجی است، اما از آنجاییکه گفته می شود این خودروها مونتاژ ایران است، ما این خودروها را به اسم تولید داخل، خریداری کردیم و ما درصد ساخت این خودروها را بررسی نمی کنیم و شرکت های خودروساز باید به این سمت حرکت کنند.

وی به خودروهای تولیدی ناجا و خودروهای ویژه پلیسی اشاره کرد و گفت: برای مثال خودروهایی که برای پلیس ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار می گیرد مگر اینکه وسایل مکانیکی چون دیسک و … وارداتی باشد، تمام و کمال تولید داخل است؛ باید توجه داشته باشیم برخی قطعات چون سرور نه تنها در ایران که حتی در جهان نیز تنها توسط چند کشور ساخته می شود و ناجا نیز نمی تواند آن را بومی کند اما اگر نخبگان ما سرورها را نیز داخلی کنند ناجا آمادگی خود را برای استفاده از این سرورها اعلام می کند.

مقدم افزود: البته در حال حاضر ما با روش های نرم افزاری سه تا ۴ برابر بر سرورها بارگذاری کرده ایم و تلاش داریم تا از حداکثر توان انها بهره ببریم.

فرمانده ناجا اعلام کرد: تقریبا عمده تجهیزات سخت افزاری و ۱۰۰ درصد تجهیزات نرم افزاری مورد استفاده در ناجا بومی و داخلی هستند.

**ظرفیت پلیس افتخاری هنوز فعال نشده

رئیس پلیس کشور در ادامه با اشاره به تغییر رویکرد ناجا به ابعاد اجتماعی و پر رنگ تر شدن این امر به خبرنگار پایگاه خبری پلیس، گفت: در زمان ادغام وتشکیل ناجا پلیس قضایی، شهربانی، ژاندارمری، گاردهای انتظامی وزارتخانه و گارد نفت همه باهم ادغام شدند و در این راستا هریک از تخصص های این نیرو مورد بی توجهی قرار گرفت اما توجه به بعد اجتماعی، تغییر رویکرد دیدن نقش مشارکتی مردم از ابتدای برنامه سوم آغاز شد؛ راه اندازی شرکت های خدمات حفاظتی، دفاتر پلیس +۱۰، مراکز آموزش رانندگی و اخذ گواهینامه، یگان های انتظامی وزارتخانه ها که به نوعی تشریک مساعی وزارتخانه ها و ناجا بود، همه از ابتدای برنامه سوم مورد تاکید قرار گرفت و به بخش خصوصی سپرده شد.

وی خاطرنشان کرد: راه اندازی پلیس افتخاری، فعال شدن بازرسان نامحسوس و فعالیت بخش های اجتماعی چون پلیس یار جوان، نوجوان، فرهنگ یار، مرزیار و … ادبیات جدیدی بود که وارد نیروی انتظامی شد؛ در بررسی دیگر کشورها که از ظرفیت مردمی و اجتماعی خود استفاده نکردند پلیس دو برابر مردم است، برای مثال در عراق پلیس دو برابر جمعیت است اما وضعیت امنیت آن را هم مشاهده می کنیم.

فرمانده ناجا رقم افرادی که خارج از ناجا مانند دفاتر پلیس+۱۰، شرکت های خدماتی حفاظت، خدمات راهور، موسسه رهگشا، یگان های انتظامی شرکت ها و …را که خدمات انتظامی ارائه می دهند، حدود ۱۰۰ هزار نفر دانست و اذعان داشت: اگر از ظرفیت مردمی در این راستا استفاده نکرده بودیم امروز نیروی انتظامی باید تمام این خدمات را به تنهایی ارائه می داد و هزاران ساختمان در کشور خریداری می کرد؛ درست است که ما به مردم آموزش می دهیم، از رسانه ها استفاده کرده و با مردم صحبت می کنیم اما پذیرش نقش مردم بخش مهم مشارکت اجتماعی است، که می تواند جایگاه ناجا را بعنوان یک مصلح اجتماعی در حوزه های اجتماعی ارتقاء دهد و درنهایت مردم نیز با ناجا بعنوان مرشد و راهنما همراه شده و به وی اعتماد می کنند.

احمدی مقدم مشارکت مردمی با ناجا را بسته جامعی که پلیس افتخاری یکی از ظرفیت های مهم آن است، دانست و اذعان داشت: معتقدیم ظرفیت پلیس افتخاری به اندازه ظرفیت نیروی انتظامی است، برای مثال به هر تعداد که مرزبان داریم می توانیم دو برابر آن را مرزیار داشته باشیم؛ آنها در خانه های خود هستند و هرگاه نیاز شد وارد میدان می شوند و این بسیار زیباست که مردم برای امنیت خود، وارد عمل شوند و بی اهمیت و حاشیه نشین نباشند.

**اصرار القای ” ما نمی توانیم” از طرف برخی گروه ها در جامعه

این مقام ارشد انتظامی شرایط امروز ناجا را با توجه به دیدگاه های موجود و فعالیت های صورت گرفته، منحصر به فرد ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه برخی از افراد جامعه اصرار دارند ” ما نمی توانیم” را القاء کنند و توانایی های موجود در کشور را به استهزاء و تمسخر بگیرند، در حالیکه وقتی نمایندگان برخی از کشورها به ایران سفر می کنند از ساختارها و راهبردهای ما شگفت زده شده و سعی دارند الگو برداری کنند؛ البته هرکشوری دارای مجموعه به هم پیوسته ای از مناسبات، فرهنگ، مقررات و آمادگی واستعدادی در درون پلیس خود است و نمی توانند تمام الگوهای ما را پیاده سازی نمایند و باید راهبردها و رویکردهای متناسب با خود را بکار بگیرند.

احمدی مقدم همکاری مردم با پلیس را در وضعیت بسیارخوبی دانست و گفت: خوشبختانه مردم با پلیس بسیار همکاری می کنند، و گرنه یک مامور غیر مسلح راهور وقتی دست خود را به علامت حرکت و یا توقف بالا یا پایین می برد چه قدرتی دارد که می تواند سد راه حرکت هزاران خودرو شود و یا وقتی رئیس پلیس راهور ناجا از مردم درخواست می کند که روز بازگشت از سفر خود را تنظیم کرده و یا تغییر دهند تمکین می کنند، تمام این موضوعات نشان دهنده همکاری مردم با پلیس است و ما باید از مردم سپاسگذار بوده و مهارت، مقبولیت و مشروعیت خود را افزایش دهیم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی پلیس


 

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.