کسب مقام برگزیده نماینده ی اندیمشک در جشنواره ملی کانونهای فرهنگی تربیتی سراسر کشور

عصر جنوب : دانش آموزان اندیمشکی به عنوان منتخب جشنواره ی کانون های فرهنگی سرتاسر کشور شناخته شدند .

 دانش آموز ومربی کانون شهید مطهری(ره) شهرستان اندیمشک  که به نمایندگی از اداره کل آموزش وپرورش خوزستان در جشنواره ملی کانونهای فرهنگی تربیتی سراسر کشور در تهران  شرکت نمود بودند   موفق به کسب مقام برگزیده در رشته هنری پتینه که بصورت نمایشگاه ،گارگاه وفروشگاه  گردیند
.شایان ذکر است که وزیر آموزش وپرورش ومعاونین وکارشناسان وزارت از این نمایشگاه دیدن نمودند.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.