یادداشت/هفت میم یک فعال اجتماعی در سال ۹۸

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: در جوامع پیشرفته و مدرن معاصر بر مشارکت آگاهانه مردم در اداره امور جامعه تأکید بسیار شده و می شود. بدیهی است که تنها وظیفه شهروندان رأی دادن، انتخاب نمایندگان و فرستادن آن‌ها به پارلمان ها و یا انتخاب رئیس جمهور نیست. شرکت داوطلبانه و فعال مردم در سازمان های غیر دولتی، نظارت بر عملکرد دستگاهای اجرایی و انتقاد از سیاست‌های دولت نیز بخش مهمی از وطایف شهروندان است. ایجاد شبکه‌های همکاری و پایگاه های مردمی خارج از حوزه سیاست و بخش اقتصادی برای کمک به پیشرفت فرهنگی و اجتماعی زمینه‌ساز ایجاد یک جامعه مدنی است. به این معنی قدرت فکری و عملی مردم درسازمان هایی که به دست خود آن‌ها برپا می‌شود تجلی می یابد. سازمان‌هایی که مستقل از دستگاه دولتی در پیشرفت جامعه شرکت دارند و مستقلا عمل می‌کنند. آنها برای فعالیت‌های خود نیازمند تلاش افراد و کمک‌های مالی اعضا هستند.

وظایف شهروندان درجامعه مدنی

۱ مهارت و مرارت در و برای گفت‌وگو
در زمانه ای که بیش از هر هنگام تشتت آراء ، تفاوت و اختلاف در دیدگاهها و اعتقادات و ابهام در انتخاب راههای پیشرو شدت گرفته است. هنر اصلی فعالان اجتماعی توانایی گفتگو کردن درباره همه مسائل و موارد مورد اختلاف است. گفتگو اولین و ارزشمندترین روش انتخابی عقلاست. بیشترین نفع و کمترین ضرر را دارد و فضای مه آلود را برای طرفین روشن می کند. فعال اجتماعی باید فنون گفتگو را بیاموزد، بتواند صبورانه در برابر کج فهمی ها و عتاب و خطاب ها تاب آورد و مباحث را با هوشمندی تا نیل به نتیجه که می تواند اقناع یا وحدت نظر باشد مدیریت کند.

۲ مطالبه‌گری
خواستن و طلب کردن، مهمترین فعالیت امسال و هرسال هر اکتیوبست اجتماعی است. مطالبه گری هم آموختنی است و مناسب با هر شرایط زمانی، فنون متفاوتی را می طلبد.

۳ محیط زیست
بدون شک کنشگری، فعالیت و مطالبه گری ما در زمینه محیط زیست از مهمترین فعالیت های ما برای بقا خودمان و نسل آینده بر خاک ایران است. شفاف سازی درباره وخامت وضعیت آب، هوا و به طور کل محیط زیستمان برای عموم مردم، آموزش دیدن و آموزش دادن در جهت حفظ و بهبود آن باید در برنامه جدی فعالان و ارگان های مردمی قرار گیرد.

۴ مبارزه با گرسنگی و فقر
این میم هم از مهم های هر ساله فعالیت اجتماعی است اما با توجه به اوضاع اقتصادی و قیمت های روزافزون کالاهای خوراکی پیش بینی می شود افراد بیشتری از هم وطنان برای تامین مایحتاج خود دچار مشکل شوند. در این برهه فعالان اجتماعی باید با شبکه سازی بین نهادهای مدنی و خیریه ها و با استفاده از چهره های مرجع و حمایت های دولت، دست در دست یکدیگر  و با اتحاد و هماهنگی برای استمداد مددجویان که قطعا تعدادشان نسبت به سال های قبل بیشتر خواهد بود تلاش کنند. ما در برابر یکدیگر مسئولیم و این اصل مشترک و شعار هر شهروند مشارکت جویی خواهد بود.

۵ میان‌داری و میانجی‌گری
فعال اجتماعی باید هوشمندانه و با حفظ اصول خود جایی میان مرزها بایستد. او چون بندبازی ماهر روی باریک ترین خطوط مشترک نیروهای سیاسی و اجتماعی متضاد می ایستد و سعی در ایجاد توازن، برقراری ارتباط، فراهم آوردن فضای گفتگو و تقویت نقاط مشترک مابین ایشان خواهد داشت.

۶ مسئولیت‌پذیری تام، خدمت بی‌منت
یک اکتیویست اجتماعی پاکباخته اهدافش است. او می داند خیر رساندن به دیگران جزء مسئولیت های اوست و بر این اساس چشمداشتی به بازگشت خیر از جانب دیگران ندارد. او می داند در نهایت انجام هر خیری به نفع همه خواهد بود و همگان از آن منتفع خواهند شد.

۷ محبت ورزی و تقدیم عشق به خلق خدا
و این مهم، نیاز اساسی جامعه بشری در این روزگار است. روزگاری که طبل و سنج های نفرت پراکنی نژادی، جنسیتی، مذهبی و قومی پرصدا می کوبد و فاجعه به بار می آورد و معنویت جای خود را با تعصبات کور و تندروانه داده است، آحاد ملت ها  بیش از هر زمان دیگری نیازمند عشق پراکنی در برابر نفرت پراکنی اند. فعالیت های داوطلبانه، مشارکت در امور خیر جمعی حتی نثار لبخند در شهری با مردمان عبوس، از واجبات فعالان اجتماعی است.

و اما شمشاد و شیرینی این سفره که بدون آن تمام چیدنی هایمان رنگ و عطری ندارند، خودآگاهی و تلاش برای کسب دانش و مهارت بیشتر است. همواره جوینده بودن و چون رود روان سنگ ها با صبر ساییدن…

محمد باقر عباسی کارشناس امور فرهنگی و رسانه