صادرات‌ بی‌رویه‌ دام،گرانی گوشت را به‌دنبال دارد

عصر جنوب: رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گوساله و گوسفندی اهواز ضمن هشدار به گرانی گوشت قرمز در روزهای آینده گفت: افزایش بی‌رویه صادرات دام به‌زودی موجب گرانی گوشت گرم می‌شود.

سیداصغر حسنی‌بهارانچی عنوان‌کرد:‌ تلاش فراوانی برای ثبات قیمت گوشت گرم کردیم و باوجود افزایش نرخ فروش چوبداران، قصابان متحمل ضرر شدند ولی اجازه نداریم این گرانی به بازار برسد.

وی افزود: با وجود صادرات روزانه دام سبک به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، در شرایطی که استان با کمبود دام مواجه است، مسلماً گوشت گرم در بازار داخلی گران می‌شود.

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گوساله و گوسفندی اهواز تصریح‌کرد: در شرایطی که نیاز استان در زمینه گوشت قرمز گرم تامین نشده چرا باید مجوز صادرات دام سبک به تجار داده شود.

حسینی‌بهارانچی اظهارکرد: ‌بارها به سازمان‌های متولی صادرات و تنظیم بازار در خصوص گرانی گوشت قرمز هشدار دادیم اما متاسفانه توجهی نشد.

وی خاطرنشان‌کرد:‌ صادرات دام سبک به شدت باعث کمبود دام در استان شده و به همین علت قیمت دام گران شده است که در نتیجه آن به‌زودی قیمت تمام شده گوشت در بازار حداقل ۴ هزار تومان افزایش می‌یابد.


 

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.