بی تفاوتی به حضور زنان خوزستان در عرصه سیاسی و اجتماعی

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:   عادله لکی زاده: حضور زنان در جامعه ودر عرصه سیاسی و اجتماعی به منزله ی نفی نقش موثر و توانمندی اقایان نیست بلکه حضور پر محور و تاثیر گذار زنان در طول تاریخ پرفراز و نشیب خوزستان مسله ی غیر قابل انکار است و ثابت شده است. بانوان همواره در همه ی عرصه های تاریخی خوزستان همپای مردان در راه دفاع از خاک کشور و ارزش های اسلامی تلاش کرده اند اما حضور انها در عرصه سیاسی و اجتماعی کمرنگ است

از حضور موثر و تاثیر گذار بانوان در عرصه اجتماع نمی توانید بی تفاوت بگذرید. تاکید به این معناست که زن و مرد در محیط اجتماع همپا و دوشادوش یکدیگر فعالیت کنند. نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل میدهند می بایست مشارکت بانوان را افزایش داد تا بتواننو علاوه برنقش داشتن در توسعه ی شهری و کشوری پتانسیل خودشان را به نمایش بگذارند.
در اینجا باید گفت دیدگان رو باید شست و جوری دیگر باید دید. ایا زمان ان نرسیده که تعمق بیشتری به این امر داشته باشیم . چرا زنان شهر من به حقوق شهروندی خود مانند زنان شهرهای دیگر نرسیده است؟
چرا زنان شهر من خوشحال نیستند. درد زنان شهر من بعنوان موجود ضعیف درد اور است..اینکه زنان درکنار مردان با اسودگی خاطر نمی توانند فعالیت کنند چون دیدگاه اقایان نسبت به زنان باید ارتقاء پیدا کند تا زنان با اسودگی خاطر و امنیت روانی اشتیاق حضور در عرصه های اجتماعی پیدا کنند.
این گناه زنان شهر من نیست که اقایان با دیدگاه مردانه از نظرافکارشون ارزیابی کنند و باید در چهاردیواری و روزمرگی بدون توجه به قابلیت ها محبوس باشند چون اقایان نمیتونند خودشان را متقاعد به همکاری سالم با خانم ها کنند.
زنان می خواهند ثابت کنند که در پارلمان محلی و عرصه های اجتماعی نقششان کمتر از مردان نیست . من بعنوان یک فعال حقوق زنان  که با درد زنان شهرم اشنا هستم درد انها از کمرنگ دیده شدن در جامعه است درد عدم استقلال مالی و رسیدن به خود باوری وداشتن اعتماد بنفس است.
بدون ارتقاء توانمندی و بدون باز تعریف نقش زنان در جامعه ی ما هیچ تحول و توسعه افزینی چهره نخواهد بست.. هرحرکت اجتماعی موثری به شوق و انگیزه و انرژی فراوانی نیاز دارد و همه اینها مستلزم سلامت روان است.
ما خواهان رسیدن به داشتن تمام حقوق شهروندی زنان  در کمال امنیت و ارامش هستیم …
امید است با زنان مستقل و خودکفا به خانواده ی خوشبخت و شهری سالم به جایگاه و مقام زن در خانواده و اجتماع ارج نهیم.
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.