بقایی اموال مناطق آزاد را به قیمت بسیار نازلی به مدت طولانی به خود اجاره داده بود/ خودرو ها، اموال و ساختمان ها همچنان در دست مسئولان دولت سابق است

عصر جنوب:  دبیر شورای عالی مناطق آزاد نیز با گلایه از عدم تحویل اموال دولتی از سوی برخی مسئولان دولت دهم، به بیان ماجرا پرداخت و افزود: مسئول سابق دبیرخانه مناطق آزاد در زمان مسئولیت خود، جایی را به نام خانه ایرانیان خارج از کشور به صورت خصوصی در وزارت کشور به ثبت رسانده است.

 مشاور ارشد رییس جمهوری با اشاره به اقدام غیرقانونی مسئول سابق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: آقای بقایی در زمان مسئولیت خود، اموال مناطق آزاد را به قیمت بسیار نازلی به مدت طولانی به خود اجاره داد به طوری که هم به عنوان موجر و هم مستاجر نقش ایفا می کرد و خانه خود را به خودش اجاره داد.

به گزارش «انتخاب»، دبیر شورای عالی مناطق آزاد نیز با گلایه از عدم تحویل اموال دولتی از سوی برخی مسئولان دولت دهم، به بیان ماجرا پرداخت و افزود: مسئول سابق دبیرخانه مناطق آزاد در زمان مسئولیت خود، جایی را به نام خانه ایرانیان خارج از کشور به صورت خصوصی در وزارت کشور به ثبت رسانده است.

مشاور ارشد رییس جمهوری، ادامه داد: از آنجا که در دولت محلی به نام شورای عالی ایرانیان خارج از کشور وجود دارد، اذهان عمومی تصور می کنند که این حق محسوب می شود اما بقایی برای حمایت از خانه ایرانیانی که خودش به ثبت رسانده، از دولت یک مصوبه گرفته است، بعد هم ساختمان مناطق آزاد را به عنوان موجر اجاره داده به خانه ایرانیان خارج از کشوری که خود مستاجر آن بوده است.

وی که با ایرنا گفتگو می کرد، افزود: بقایی برای تنظیم قرارداد اجاره از طرف مناطق آزاد از مشاور خود خواسته بود که این قرارداد را امضا کند و از طرف خانه ایرانیان نیز فردی که همکارش بوده این قرارداد را به امضا رسانده اما در حقیقت، هر دو طرف را خود سازماندهی کرده، در نتیجه ساختمانهای مناطق آزاد را اینگونه برای مدت طولانی اجاره داده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تاکید کرد: این موضوع از سوی دولت به قوه قضائیه ارجاع شده تا اموال دولتی به بیت المال بازگردد و پرونده آن هم در نوبت رسیدگی قرار دارد.

وی با تاکید بر آنکه خودرو ها، اموال و ساختمان هایی که توسط برخی مسئولان دولت سابق در اختیار گرفته شده، پس از گذشت یک سال از رفتن شان، همچنان توسط این افراد مورد استفاده قرار می گیرد، افزود: امیدواریم بزودی شاهد بازگشت اموال دولتی به بیت المال باشیم.


 

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.