حسینی: موافقت با انتقال آب کارون، مخالفت با اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری است

عصر جنوب: نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: موافقت با انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به فلات مرکزی به معنای مخالفت با اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری است.

 

سیدشریف حسینی عنوان‌کرد: با توجه به این‌که طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری در استان هم‌اکنون در حال اجرا است و مبالغ زیادی برای اجرای آن از صندوق توسعه ملی اختصاص یافته است، اجرای طرح انتقال آب کارون به فلات مرکزی چشم‌انداز خوبی برای این طرح به دنبال نخواهد داشت.

 

وی افزود: با توجه به شرایط موجود در خوزستان آب مازادی وجود ندارد که به استان دیگری منتقل شود. هر اندازه آب از کارون کم شود، زیرساخت‌های کشاورزی که در قالب طرح مقام معظم رهبری اجرا شده‌اند بدون استفاده خواهند ماند.

 

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح‌کرد: تونل بهشت‌آباد که با ۶ متر قطر و طول ۶۵ کیلومتر برای انتقال یک میلیارد مترمکعب از سرشاخه‌های کارون به اصفهان در نظر گرفته شده ، شرایطی فراهم می‌کند که آب از سرچشمه‌های کارون به فلات مرکزی منتقل شود.

 

حسینی اظهارکرد: تجربیات گذشته در انتقال حدود ۱.۵ میلیارد مترمکعب به فلات مرکزی نشان می‌دهد که مدیریت صحیحی در مصرف آب انجام نشده که نشانه بارز آن افزایش ۳ هکتار برنج‌کاری در اصفهان است.

 

وی تصریح‌کرد: ‌طرح تونل بهشت‌آباد طرح غیرکارشناسی و غیرتخصصی است و به همین منظور مخالفت نمایندگان و مسوولان استانی خوزستان و چهارمحال و بختیاری را به دنبال داشته است. با پی‌گیری‌هایی که انجام شده هم‌اکنون اجرای این طرح در فاصله ۱۷ کیلومتر از ۶۵ کیلومتر متوقف شده است.

 

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان‌کرد: ‌حضور استاندار در شورای عالی آب و پی‌گیری مداوم نمایندگان خوزستان و چهار محال و بختیاری موجب شد تا طرح‌های انتقال آب تا بررسی مجدد متوقف شود.

 

حسینی با بیان این‌که طرح انتقال آب کارون براساس اعداد اشتباه اجرا شد، بیان‌کرد: ‌در اجرای طرح بهشت‌آباد آورد آب کارون ۲۱ میلیارد مترمکعب در سال اعلام شد اما پس از بررسی کارشناسی این عدد ۱۳.۹ میلیارد مترمکعب برآورد شد.

 

وی با اشاره به طرح گلاب ۲ اظهارکرد: این طرح به خوزستان مربوط نیست و یک طرح بین حوزه‌ای از چهار محال و بختیاری به اصفهان است. این طرح نیز هم‌اکنون به دلیل غیرکارشناسی بودن متوقف شده‌است.

 

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان‌کرد: معتقدیم نیاز آبی فلات مرکزی کشور در جریان انتقالات قبلی تامین شده اما نیازمند مدیریت صحیح در مصرف آب است که متاسفانه از سوی مسوولان آب استان‌های فلات مرکزی انجام نمی‌شود.

 

حسینی اظهارکرد: ‌به‌طور کلی انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به فلات مرکزی شرایط کشاورزی، صنعتی و معیشتی مردم را دچار چالش خواهد کرد.

 

وی یادآورشد: ما باید از بحث‌های احساسی که از سوی مسوولان استان اصفهان بیان می‌شود پرهیز و با استفاده از اعداد و ارقام واقعی و به صورت کارشناسی مخالفت خود را اعلام کنیم.

 

 

 

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.