برگزاری کارگاه آموزشی اصول سی تی اسکن ،کاربردها و حفاظت آن در اندیمشک

عصر جنوب :  واحد آموزش بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک به منظور ارتقاءو آگاهی پرسنل پرستار ،ماما،اتاق عمل،بهیار،هوشبری،رادیو لوژی،فوریتها،پزشک وتجهیزات پزشکی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی اصول سی تی اسکن ،کاربردها و حفا ظت آننمود . دراین دوره آموزشی آقای سعد وآقای ناصر پور آموزشهای لازم را درخصوص این کارگاه به آموزش گیرندگان ارائهداد.لازم به ذکر است که این دوره اموزشی بمدت ۱ روز درسالن اجتماعات بیمارستان امام علی (ع)اندیمشک برگزار گردید.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.