یک مسوول وزارت ورزش و جوانان:حدود ۱۷ میلیون جوان درکشور در سن ازدواج و اشتغال هستند

عصر جنوبرییس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان گفت: حدود ۱۷ میلیون جوان درکشور در سن ازدواج و اشتغال هستند.

 

 ˈ محمد تقی حسن زادهˈ یکشنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان در محل استانداری خوزستان، با بیان اینکه جمعیت جوان کشور ۱۴ میلیون نفر است، اظهارکرد: درسال ۹۰ جمعیت جوان کشور پنج درصد کاهش یافت.

وی گفت: جمعیت جوان کشور در رده سنی ۱۵ تا ۲۹ سال است.

وی ادامه داد: باید ظرفیت های معنوی برای ازدواج جوانان تامین شود، و نباید تنها به مقوله مالی ازدواج رسیدگی شود.

وی افزود: توجه نکردن به مقوله مهم ازدواج، در ایجاد ناهنجاری های اجتماعی بسیار موثر است.

وی بیان داشت: استان خوزستان پس از استان های ایلام، بوشهر، کهگلیویه وبویر احمد، و هرمزگان بیشترین رشد جمعیت را داشته، که رشد جمعیت جوان در خوزستان بالغ بر ۳۳ درصد است.

حسن زاده گفت: متاسفانه رابطه ازدواج به طلاق در کشور چهار به یک است و این رقم نشان می دهد که باید به منشور تربیتی جوانان بیشتر توجه ، و به دیدگاه معنوی ازدواج نیز باید بسیار توجه شود.

رییس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان افزود: باید دوره جوانی غنی سازی شود؛ متاسفانه خانواده ها رسالت خود را فراموش کرده، و وظیفه خود را به مدرسه و دانشگاه محول کرده اند، این کار باعث بروز ناهنجاری های اجتماعی در جامعه می شود.

حسن زاده اظهارکرد: برای حمایت از ازدواج جوانان در ابتدا باید نگرش جوانان را به مقوله مهم ازدواج تغییر داد و این قشر را با جنبه معنوی ازدواج نیز آشنا کرد.

وی تاکید کرد: ستاد ساماندهی امور جوانان باید در بین جوانان اعتماد سازی ایجاد کند، این مهم باعث ظرفیت سازی در جامعه و کشور می شود.

ˈ عبدالحسن مقتداییˈ استاندار خوزستان نیز اظهارکرد: تغییر زمان، تغییرات زیادی را در محیط و رفتارها ایجاد می کند؛ قوانین و اصلاحات باید به گونه ای باشد که تعادل در رفتارهای اجتماعی رعایت شود.

 

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.